2 artikler

Dr. philos (Ph.d.-program i samfunnsvitenskap)

Doctor philosophiae (dr. philos.) er en ikke-veiledet doktorgrad som kan tildeles akademikere som...

Øystein Stjern, IKM

IKM Gruppen inngår avtale med UiS om videreutdanning for ledere

IKM har over mange år vist at det å satse på god fagkunnskap og ingeniørkompetanse er en...