Hopp til hovedinnhold
12 articles
økonomi og administrasjon master

Økonomi og administrasjon bachelor

Vil du studere i en av de viktigste regionene for verdiskaping i Norge og fag som gir deg mange spen

økonomi og administrasjon master

Økonomi og administrasjon master – siviløkonom

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør d

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap har som målsetting å forberede ph.d.-kandidatene til en karrier

MSB specialisation: Applied Finance

A specialisation in applied finance will prepare you for work with the financing of investment and o

MSB specialisation: Business Development and Innovation

The specialisation in Business Development and Innovation offers specialist knowledge on how support

MSB specialisation: Strategy and Leadership

The specialisation in strategy and leadership provides you with knowledge of leadership, strategy, s

MSB Strategic Marketing and Analytics

MSB specialisation: Strategic Marketing and Analytics

A specialisation in Strategic Marketing and Analytics provides you with knowledge of marketing from

forskerskolen

Forskerskolen i økonomiske og administrative fag

Forskerskolen for økonomiske og administrative fag (ECOBA) utdanner forskere som studerer hvordan me

Leadership Challenge

– Lærte at ledelse er noe man gjør, ikke noe man er

Masterstudentene som tar kurset Leadership and Organisational Change har denne våren fått teste ut o

Bli kjent med masterprogrammet i økonomi og administrasjon

Bli kjent med masterprogrammet i økonomi og administrasjon!

Tirsdag 23.

Ut i arbeidslivet for å teste teorien i praksis

Denne høsten har studentene i kurset “Economics of Motivation” fått prøve seg som konsulenter i ekte

Handelshøgskolens bygg Elise Ottesen-Jensens hus med studenter i forgrunnen

Internship hos bedrifter for studenter fra Handelshøgskolen ved UiS

Hele 20 ulike virksomheter tar i høst imot de første 25 internship-studentene fra bachelor- og maste