Hopp til hovedinnhold
71 articles
Notatblokk, penn og kaffekopp

Presserom

Ph.d.-utdanning ved UiS

Rettsvitenskapsstudent Erik Midtbø Kvamme

Rettsvitenskap bachelor

Rettsregler berører alle deler av samfunnet, fra enkeltpersoner til store bedrifter og organisasjone

økonomi og administrasjon master

Økonomi og administrasjon bachelor

Vil du studere i en av de viktigste regionene for verdiskaping i Norge og fag som gir deg mange spen

Master i forretningsjus

Det er stort behov i næringslivet for jurister som er spesialisert innen forretningsjuridiske emner.

Regnskap og revisjon master

Ønsker du en høyere utdanning som gir deg dybdekunnskap om regnskap, juss og finans – og som gir deg

økonomi og administrasjon master

Økonomi og administrasjon master – siviløkonom

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør d

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.-program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap har som målsetting å forberede ph.d.-kandidatene til en karrier

Mediekontaktar

Våre rådgjevarar hjelper journalistar å finne informasjon eller rett person å snakke med.

Arrangementer ved Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved UiS arrangerer og fasiliterer flere seminarer og konferanser innenfor økonomi o

Kari Einarsen

Kultur for varsling

Formelle system er ikkje nok for å bekjempe uetisk åtferd i organisasjonar.

Invitasjon til studenter: delta i diskusjon om ny strategi for Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved UiS utvikler ny strategi mot 2030, og vi vil vite hva studentene våre mener.

synapse lab

Synapse Lab Seminar

We are happy to announce the Synapse Lab Seminar for UiS researchers interested in randomized contro

FNs bærekraftsmål

Opprydding av plastutslipp i elver

Julie Holter Heggdal og Sondre Løcka, siviløkonomstudenter på Handelshøgskolen ved UiS har deltatt i

hhuis

Leiinga på Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetet blir leia av dekan Ola Kvaløy og fakultetsdirektør Egil Kristensen.

Ingeborg Caroline Foldøy Solli

Ingeborg Foldøy Solli

Principal investigator Ingeborg Foldøy Solli is an associate professor in Economics at the UiS Busin

Venke Furre Haaland

Venke Furre Haaland

Principal investigator Venke Furre Haaland is associate professor of economics at the institute of S

Mari Rege

Mari Rege

Lab director Mari Rege is professor of Economics at the University of Stavanger Business School.

studenrepresentanter HHUiS

Studentrepresentanter ved Handelshøgskolen

Studentene er representert i alle styrer og utvalg på Handelshøgskolen ved UiS og deltar på denne må

To barn leker i skogen.

Lekbasert læring

Prosjektet Lekbasert læring (tidligere RogaBarn) skal undersøke om et førskoleopplegg for femåringer

To barn leker ved en huske.

Agderprosjektet - en god start for alle

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som sikter mot å frembringe ny kunnskap om h

Marte C. W. Solheim

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim

Solheim is Associate Professor and Head of Stavanger Centre for Innovation Research, at the Universi

Illustrasjon av storby med ikoner som viser ulike teknologier

Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning forsker på innovasjon som en drivkraft for verdiskapning og velferds

Ola Kvaløy – Dean, Professor of Economics

Ola Kvaløy is dean and professor of economics at the University of Stavanger Business School.