Hopp til hovedinnhold
130 articles

Ph.d.-utdanning ved UiS

Rettsvitenskapsstudent Erik Midtbø Kvamme

Rettsvitenskap bachelor

Rettsregler berører alle deler av samfunnet, fra enkeltpersoner til store bedrifter og organisasjone

økonomi og administrasjon master

Økonomi og administrasjon bachelor

Vil du studere i en av de viktigste regionene for verdiskaping i Norge og fag som gir deg mange spen

Master i forretningsjus

Mastergraden i forretningsjus åpner mange karriereveier, og du får spesialkompetanse innen forretnin

Regnskap og revisjon master

Ønsker du en høyere utdanning som gir deg dybdekunnskap om regnskap, juss og finans – og som gir deg

økonomi og administrasjon master

Økonomi og administrasjon master – siviløkonom

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør d

Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger driv forsking og utdanning innan økonomi, jus, innova

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap har som målsetting å forberede ph.d.-kandidatene til en karrier

Department of Economics and Finance Seminars

Find seminars on economics and finance. Seminars are held Wednesdays from 12:15 to 13:15 p.m.

Strategi for Handelshøgskolen ved UiS 2021–2030

Strategi 2021–2030 for Handelshøgskolen ved UiS vart vedtatt av styret til fakultetet 4. juni 2021.

Strategi 2030 for Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved UiS er en internasjonalt orientert handelshøgskole med en tydelig regional iden

InGenious

Løs problemstillinger fra arbeidslivet og få 10 studiepoeng

Høsten 2021 kan alle masterstudenter ved UiS melde seg opp til InGenious-utfordringer ved å ta kurse

Fagside for Handelshøgskolen ved UiS

Ressurser fra biblioteket som er aktuell for Handelshøgskolen ved UiS.

Søk opptak til enkeltemner i forretningsjus

No kan du søka opptak til følgjande enkeltemner frå masterprogrammet i forretningsjus: Law and Techn

Medisinsk teknolog foran skjermer

Disputaser ved UiS 2019

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2019.

menneskevrimmel

InGenious

InGenious er et utfordringsbasert program for å gi studentene innsikt i å jobbe med bærekraftig og i

Arrangementer ved Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved UiS skal være en arena for dialog og samarbeid mellom akademia, næringsliv og b

Kari Einarsen

Kultur for varsling

Formelle system er ikkje nok for å bekjempe uetisk åtferd i organisasjonar.

Invitasjon til studenter: delta i diskusjon om ny strategi for Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved UiS utvikler ny strategi mot 2030, og vi vil vite hva studentene våre mener.

synapse lab

Synapse Lab Seminar

We are happy to announce the Synapse Lab Seminar for UiS researchers interested in randomized contro

FNs bærekraftsmål

Opprydding av plastutslipp i elver

Julie Holter Heggdal og Sondre Løcka, siviløkonomstudenter på Handelshøgskolen ved UiS har deltatt i

hhuis

Leiinga på Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetet blir leia av dekan Ola Kvaløy og fakultetsdirektør Egil Kristensen.

Impact case: Agderprosjektet

UiS forskere har utviklet og testet en strukturert lekbasert læreplan for barn som går det siste åre

Ingeborg Caroline Foldøy Solli

Ingeborg Foldøy Solli

Principal investigator Ingeborg Foldøy Solli is an associate professor in Economics at the UiS Busin

Venke Furre Haaland

Venke Furre Haaland

Principal investigator Venke Furre Haaland is associate professor of economics at the institute of S

Mari Rege

Mari Rege

Lab director Mari Rege is professor of Economics at the University of Stavanger Business School.

studenrepresentanter HHUiS

Studentrepresentanter ved Handelshøgskolen

Studentene er representert i alle styrer og utvalg på Handelshøgskolen ved UiS og deltar på denne må

To barn leker i skogen.

Lekbasert læring

Prosjektet Lekbasert læring (tidligere RogaBarn) skal undersøke om et førskoleopplegg for femåringer