10 artikler

Helse i humanitære kriser

UiS samarbeider med VID vitenskapelige høgskole om et nytt emne som vi gi studenter kunnskap og...

Kontorlandskap

Human -Technology - Organization/Human factors E-MTOM100

Get a greater understanding of Human-Technology-Organization (HTO) interaction and Human Factor (HF)...

Buffet

Måltidsglede og samhandling E-BA250

Dette nettbaserte kurset øker kompetansen innen mat- og måltidsarbeid for personer som jobber på...

Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten

Fordypning i veiledningsutøvelse

UiS tilbyr et tverrfaglig emne i veiledningutøvelse. Emnet gir fordypning i både individuell og...

Samtale mellom personer

Ønsker du økt kompetanse i vitenskapsfilosofi og etikk?

Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr åpne kurs i vitenskapsfilosofi og etikk for å styrke...

Workshop

Kurs i helsefremming, samskaping og sosial innovasjon

Dette kurset gir kunnskap om sammenhenger mellom helsefremmende arbeid, samskaping og sosial...

Jordmødre klargjør utstyr

Pasientsikkerhet - i teori og praksis

Gjennom kurset ved UiS vil du få ferdigheter til å anvende teorier og metoder for å forbedre...

Mennesker som skåler

Kurs om rusmiddelproblematikk i arbeidslivet

Gjennom kurset Arbeidsliv og rus ved UiS vil du få kunnskap om forebygging, tidlig intervensjon og...

Anestesisykepleier ser på monitor

Helseteknologi i klinisk praksis

Å kunne bruka teknologi i kopling med helse blir stadig viktigare. Ved UiS tilbyr vi derfor kurs i...

studenter i sykepleielab

Vil du øke din veiledningskompetanse?

UiS tilbyr hver høst et samlingsbasert emne innen profesjonsveiledning for å møte samfunnets behov...