2 artikler
Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten

Fordypning i veiledningsutøvelse

UiS tilbyr et tverrfaglig emne i veiledningutøvelse. Emnet gir fordypning i både individuell og...

studenter i sykepleielab

Vil du øke din veiledningskompetanse?

UiS tilbyr hver høst et samlingsbasert emne innen profesjonsveiledning for å møte samfunnets behov...