Hopp til hovedinnhold
10 artikler

Helse i humanitære kriser

UiS samarbeider med VID vitenskapelige høgskole om et nytt emne som vi gi studenter kunnskap og...

Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten

Fordypning i veiledningsutøvelse

UiS tilbyr et tverrfaglig emne i veiledningutøvelse. Emnet gir fordypning i både individuell og...

Samtale mellom personer

Ønsker du økt kompetanse i vitenskapsfilosofi og etikk?

Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr åpne kurs i vitenskapsfilosofi og etikk for å styrke...

Workshop

Kurs i helsefremming, samskaping og sosial innovasjon

Dette kurset gir kunnskap om sammenhenger mellom helsefremmende arbeid, samskaping og sosial...

Jordmødre klargjør utstyr

Pasientsikkerhet - i teori og praksis

Gjennom kurset ved UiS vil du få ferdigheter til å anvende teorier og metoder for å forbedre...

Mennesker som skåler

Kurs om rusmiddelproblematikk i arbeidslivet

Gjennom kurset Arbeidsliv og rus ved UiS vil du få kunnskap om forebygging, tidlig intervensjon og...

Samtale mellom personer

Kurs i brukermedvirkning og personsentrert omsorg

Ved UiS kan du ta kurs i brukermedvirkning og personsentret omsorg for å bedre kvalitet og bidra til...

Anestesisykepleier ser på monitor

Helseteknologi i klinisk praksis

Å kunne bruka teknologi i kopling med helse blir stadig viktigare. Ved UiS tilbyr vi derfor kurs i...

simulering operasjon

Bruk av simulering som læringsmetode

Vil du vite mer om hvordan du kan ta i bruk simulering som læringsmetode i utdanning, praksis eller...

studenter i sykepleielab

Vil du øke din veiledningskompetanse?

UiS tilbyr hver høst et samlingsbasert emne innen profesjonsveiledning for å møte samfunnets behov...