Hopp til hovedinnhold
5 artikler
psykisk helse

Master i relasjonsbehandling

Universitetet i Stavanger (UiS), i samarbeid med Klinikker for psykisk helsevern ved Helse Stavanger

PhD courses

Kurs og seminarer - ph.d. i samfunnsvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d.

Helse i humanitære kriser

UiS samarbeider med VID vitenskapelige høgskole om et nytt emne som vi gi studenter kunnskap og pers

Mennesker som skåler

Kurs om rusmiddelproblematikk i arbeidslivet

Gjennom kurset Arbeidsliv og rus ved UiS vil du få kunnskap om forebygging, tidlig intervensjon og m

Samtale mellom personer

Kurs i brukermedvirkning og personsentrert omsorg

Ved UiS kan du ta kurs i brukermedvirkning og personsentret omsorg for å bedre kvalitet og bidra til