Hopp til hovedinnhold
35 articles
Studenter i gruppearbeid

PARTAKE - Deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling

Forskningsmiljøet PARTAKE har fokus på samfunnsdeltakelse som mål og middel til å oppnå helse, mestr

Varde

Helsefremmende innsats ved helseutfordringer (HevHelse)

Helsefremmende perspektiver får stadig større betydning når det gjelder å leve og fungere best mulig

eldre par som holder hender

Fleire gode dagar heime (HEIME)

Forskingsprosjektet HEIME skal styrka helsefremmande og tverrfagleg praksis i kommunale helse- og om

Foreldre med baby

Fedre vil delta mer på helsestasjonen i barseltiden

Mange fedre er ikke klar over alt som venter etter en fødsel.

Hjem fra sykehus med digital selvhjelp

I prosjektet eHealth @ Hospital-2-Home skal det utvikles og testes en digital helsetjeneste til kron

Eldre mann med pilleboks

Hvordan opplever pasienter å leve med hjertesvikt?

Pasienter med hjertesvikt opplever behandling og egenomsorg hjemme som en byrde.Det kan lede til str

Veiing og måling av barn bør fortsette – på riktig måte

KRONIKK: Hvordan vi veier, måler og kommuniserer om overvekt og fedme er det sentrale punktet.

Eldre fikk mer matlyst når de spiste sammen med andre

Underernæring er et betydelig problem blant eldre.

Pasientundersøkelse med stetoskop

En oppdatert modell kan bedre beregne risiko for hjerte- og karsykdom blant innvandrere

Det kan legge til rette for mer treffsikre forebyggende tiltak rettet mot høyrisikogrupper.

Mann holder seg til hjertet

Behandlingsbyrde blant pasienter med kronisk hjertesvikt

I en ny artikkel ser forskere ved UiS på sammenhengen mellom behandlingsbyrde, psykisk stress og hel

Mennesker som skåler

Six shades of grey – ein meir medviten og risikoforebyggande drikkekultur i arbeidslivet

Den mykje nytta, men samstundes gjerne kontroversielle bruken av alkohol på arenaen mellom arbeid og

NowWhat2? - revurdering av sykefraværsoppfølging

Prosjektet vil kombinere helsetjenesteforskning og helseforskning for å avdekke ny innsikt i effekte

Samtale mellom to personer

Hva nå? – oppfølging av langtidssykmeldte

En ny oppfølgingsmodell for langtidssykmeldte utvikles og testes.

gruppearbeid vgs

INSChool - frafall fra videregående skole

Ett prosjekt om frafall fra videregående skole.

Sturla Haslerud

PARTAKE vil utvikla ny modell for oppfølging av sjukemelde

Muskel- og skjelettplager er ein av dei vanlegaste årsakene til sjukefråvær i Noreg.

Kor førebudd var norske fastlegar på handtering av Covid-19?

Ein ny studie utført blant 200 norske fastlegar viser at fleirtalet av fastlegar hadde klare mål og

Et overvektig barn prøver å lukke igjen buksen sin.

- Mange foreldre forstår ikke at barnet er overvektig

Foreldre som bekymrer seg for barnas vekt, tar mer kontroll ved matbordet enn andre foreldre.

To kvinner sitter med hendene foldet.

Hva er kjernen i jobbspesialisters støtte?

En ny kunnskapsoppsummering viser at jobbspesialistenes bidrag for å få personer med psykiske utford

Mann som jogger

Truer pandemifokuset folkehelsen?

KRONIKK: Vi trenger et helhetlig regime for folkehelsevern, ikke bare for smittevern, skriver forske

Hvem opplever at de har de mest stressende jobbene?

En studie viste at 15 prosent av de ansatte hadde jobber som ga høyt stress.

sliten mann på jobb

Ansatte som drikker mye alkohol kan ha redusert arbeidsevne på jobb

En gjennomgang av forskning på mer enn 92.000 ansatte i 15 land tyder på at ansatte som har et høyt

Konsultasjon med lege

Sykehuset bør flyttes hjem til meg og deg

KRONIKK: Koronapandemien flytter sykehuset og fastlegen nærmere deg, skriver Bjørg og Jan Erik Karls

Une Stømer

Disputas om helsekompetanse ved nyresykdom

Rundt 11 prosent av den norske befolkning har kronisk nyresykdom.

Ingrid Ølfarnes Røysland

Disputas om å leva med uforklarte brystsmerter

Korleis er det å leva med uforklarte brystsmerter?

Mann holder seg til hjertet

Får kronisk syke stadig mer ansvar for egen helse?

KRONIKK: Når energien er lav, når smertene og bivirkningene er plagsomme og kroppen ikke fungerer so

Disputas om involvering av foreldre i barns helsebeslutninger

Antje Aarthun har forsket på foreldreinvolvering i barns helsebeslutninger på sykehus.

Disputas om helsefremming hos personar med kols

Heidi B Bringsvor har forska på korleis personar med kols kan auka helsefremmende kompetanse, mestri

Portrett av Anne Marie Lunde Husebø

Disputas om trening under behandling av brystkreft

Har kvinner med brystkreft nytte av trening under cellegiftbehandling?