229 artikler
Collaborative learning

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Landets fremste fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Leger i møterom

Ph.d.-program i helse og medisin

Ph.d.-programmet i helse og medisin er knyttet til det Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS...

Studenter i gruppearbeid

PARTAKE - Deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling

Forskningsmiljøet PARTAKE har fokus på samfunnsdeltakelse som mål og middel til å oppnå helse...

Eldreomsorg

Profesjonelle relasjoner i helse- og velferdsyrker

Den tverrfaglige forskergruppen vil utvikle ny kunnskap for å forbedre kvaliteten på det...

mennesker som holder henner

Livsfenomener og omsorg

Kjennskap til pasientens livserfaringer er viktig for å yte god omsorg. Ved å utforske pasientens...

Sykepleiestudenter i lab

E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på...

Lege, pasient og pårørende på sykehus

Nettverk for pårørendeforskning

Nettverk for pårørendeforskning samler fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet...

Varde

Helsefremmende og innovativ innsats for en bærekraftig helsetjeneste (HevHelse)

Helsefremmende perspektiver får stadig større betydning når det gjelder å leve og fungere best mulig...

Portrett av dame med blondt hår og grå bluse

Fedre føler seg ekskludert på helsestasjonen

Selv om foreldre ser på det å få barn som et felles prosjekt, framstår helsestasjonen som en...

Disputas for Bente Kristin Høgmo

ons. 13.12.2023

10:00-14:00

Kjell Arholms hus, auditorium 3
Svart-hvitt portrett av en kvinne

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når...

Kvinnelig sykepleier i hvit uniform kobler oksygenmåler på mannlig pasient som ligger i sykehusseng.

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere...

ungdomsskolejente skriver i klasserom

InvolveMENT – for ungdoms psykiske helse

InvolveMENT vil bidra til å styrke psykiske helsetjenester for ungdom. I vår forskning fokuserer vi...

Operasjonssykepleiere

Bevar kompetansen i helsevesenet!

Rekruttering av mer helsepersonell er ikke nok. Hvordan få syke helsearbeidere på jobb igjen, og...

Kvinne og mann foran hvit bakgrunn

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i...

Mann som smiler med uskarp bakgrunn.

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for...

Sjekkliste

Etterlevelse av kvalitets- og sikkerhetsforskrifter i sykehjem

Kunnskap om hvordan helseledere og politikere organiserer, kontrollerer og følger opp arbeidet med...

Portrett av dame med hvit genser og briller

Korleis tilby tannbehandling til dei med tannlegeskrekk

Korleis kan tortur- og overgrepsutsette og personar med tannlegeskrekk få tannbehandling? Emilie...

Kvinne i sofa med munnbind ser på en PC

Hvordan få til effektiv kommunikasjon under en pandemi?

Å knekke koden for effektiv videokommunikasjon under pandemier handler om å velge riktig budbringer...

Portrett av dame med langt hår og briller

Doktorgrad om rekonvalesens etter kreft hos eldre

Kristina Sundt Eriksen har forska på kva for nokre psykososiale og fysiske faktorar som er viktige...

Portrett av en blond dame i blå genser

Klinisk observasjon av eldre pasientar i heimetenesta

I heimetenesta er systematisk observasjon av pasientar mangelfull og det er lite kunnskap om korleis...

Sykepleiestudent i uniform

Hvorfor slutter så mange sykepleiere? Vi mener det har sammenheng med kompetanseutvikling

Det viktigste vi sammen kan gjøre for å rekruttere, hindre frafall og beholde sykepleiere i yrket...

To kvinner som spiser sammen på restaurant

Nye kostholdsråd - kan me framleis nyta livet?

Dersom me tek kosthaldsråda på fullt alvor, legg dei for mange opp til skuld- og skamkjensle, skriv...

Tre helsearbeidarar ved operasjonsbordet.

Kirurger ønsker m­er åpen­het om alvorlige hendelser

Forskere har undersøkt hva som påvirker åpenhet om og læring fra alvorlige hendelser blant norske...