38 artikler
Mannlig sykepleier i blå uniform bøyer seg over pasient sett bakfra i en seng, mens kvinnelig paramedisiner i rød uniform hjelper til.

HelseCampus Stavanger

Money tree. Photo by Micheile Henderson

Soft Funding Workshop

ons. 13.03.2024

09:00-16:00

Innovasjonsparken bygg i7
Student og lærer simulerer en pasientsituasjon med en dukke

Innovasjonsprosjekt får såkornmidler fra HelseCampus

Fire prosjekter som på hvert sitt vis skal bidra til en bærekraftig helsetjeneste, er tildelt...

Eldre mann i hjemmemiljø med sensor i hånden

Brukermedvirkning i forskning og innovasjon

Det er viktig at stemmen til pasienter og pårørende blir hørt i innovasjonsprosesser i HelseCampus...

Paneldebatt

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i...

Infusjonspumpe

Opplæring i medisinsk teknisk utstyr

tor. 14.03.2024

08:30-13:30

HelseCampus Stavanger Innovasjonsparken bygg i2
To smilende menn

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en...

Kvinnelig sykepleier i hvit uniform kobler oksygenmåler på mannlig pasient som ligger i sykehusseng.

«Global State of Patient Safety 2023 – Supporting Leaders»

fre. 08.03.2024

09:00-11:00

HelseCampus Stavanger Innovasjonsparken bygg i2, Professor Olav Hanssensvei 7A
DigitalHelse2024

DigitalHelse2024

ons. 29.05 08:30

tor. 30.05 15:00

Quality Hotel Edvard Grieg
Fire deltakere på en scene

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus...

Publikum på arrangement

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and...

To kvinner med blomsterbukett og diplom

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til...

Kvinne får hjelp til å ta på et eksoskjelett

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener...

Kvinnelig sykepleier i hvit uniform kobler oksygenmåler på mannlig pasient som ligger i sykehusseng.

Resultat fra såkornmiddel-prosjektene i HelseCampus Stavanger-klyngen

Fire prosjekt ved Universitetet i Stavanger (UiS) fikk høsten 2021 tildelt til sammen 1,2 millioner...

Tre mannlige paramedisinstudenter i ambulanse.

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i...

Logo

Stavangerregionen har fire stjerner i europeisk referansenettverk for aktiv og sunn aldring

Tverrsektorielt samarbeid, innovasjon og god innbyggerinvolvering er nøkkelkriterier for å lykkes.

Sykepleier (uten uniform) og paramedisiner foran en ambulanse.

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles...

Helse

Lær mer om det tverrfaglige nettverket ParkinsonNet

Nettverket skal bidra til et kompetanseløft om Parkinsons sykdom i hele Norge.

Gruppe som snakker på scene.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på...

Smilende kvinne med foldede hender

Samlet ulike interessegrupper innenfor omsorgsteknologi

HelseCampus Stavanger samlet forskere, klinikere, leverandører og pårørende til å dele perspektiver...

Tre damer som diskuterer.

Diskuterte møtet mellom teknologi og mennesker

Både forfatteren Cathrine Knudsen og kunstneren Kari Telstad Sundet er opptatt av denne tematikken...

To kvinner som gir hverandre en klem.

– Endelig skjer det

Etter et langt og tett samarbeid kunne Ingvil Hellstrand (UiS) og kurator Hege Tapio holde...

Tre forskere foran en planterik bakgrunn.

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i...

Fire prosjekt får forskningsmidler fra HelseCampus

Nyfødtmedisin, psykisk helse, organisasjonsutvikling og digital pasientoppfølging er...