Hopp til hovedinnhold
8 artikler
Intensivsykepleier i smittevernsutstyr Foto: Svein Lunde, SUS

Intensivsykepleie - master 2 år

Utdanning i intensivsykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte

Anestesisykepleier med pasient

Anestesisykepleie - master 2 år

Utdanning i anestesisykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte

Samtale mellom personer

Rus- og psykisk helsearbeid - master 2 år

Studiet gir kunnskap om psykisk helse og rusproblematikk, og ferdigheter til å anvende denne i møte

Jordmor bruker jordmorstetoskop for å lytte til barnets hjerteslag.

Jordmorfag - master 2 år

Som jordmor har du et selvstendig ansvar for å ivareta normale forløp under svangerskap, fødsel og

sykepleier med eldre dame

Helsevitenskap - master 2 år

Helsevitenskap er et teoretisk masterstudium som tar sikte på å gi akademisk kompetanse som

Operasjonssykepleiere

Operasjonssykepleie - master 2 år

Utdanning i operasjonssykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte

Student Abi Wild foran ambulanse

Prehospital Critical Care - master 2 år

Krav til kvalitet i prehospitale tjenester blir stadig større. Ved UiS tilbys derfor en tverrfaglig

Bildet viser UiS-studenten Lene Woll i Kjell Arholms hus som omtales i artikkelen.

UiS-student fikk massiv respons på Instagram-innlegg

Lene Woll skriver i innlegget at helsevesenet allerede før koronapandemien var overbelastet som en...