Hopp til hovedinnhold
8 articles
Sykepleiestudenter i lab

E-læring og simulering i helse og utdanning

Vi vil utvikla kunnskapar om og undersøka effekten digitale læringsressursar og simulering har på kv

Vi må stille spørsmål om teknologiens begrensninger som velferdsverktøy

DEBATT: Både helsearbeidere og brukere står overfor dilemmaer i innføringen av ny teknologi i omsorg

Logo for Pumps & Pipes Norway

Pumps and Pipes Norge

Pumps and Pipes-samarbeidet fremmer teknologi- og kompetanseoverføring mellom olje og gass- og helse

Caring Futures: Utvikling av omsorgsetikk for teknologimediert omsorg

Forskingsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices (Q

Helseteknolog

Framtidens yrker: Helseteknolog

– Utdanner du deg innen helse og er i tillegg litt teknologi-interessert, går du spennende tider i m

helseteknologi

Forskningsnettverk for helse og teknologi

Forskningsnettverk for helse og teknologi svarer på en økende etterspørsel etter tverrfaglig kompeta

Thor Ole Gulsrud på Forsker Stand-up

Norway Pumps and Pipes på Forsker Stand-up

Hva kan medisinsk forskning lære av forskning innen olje- og gassindustrien, og omvendt?

Kan man forebygge og forsinke utviklingen av demens?

tor. 04.03.2021

12:00-13:30

Webinar