Hopp til hovedinnhold
3 articles
Logo for Pumps & Pipes Norway

Pumps and Pipes Norge

Pumps and Pipes-samarbeidet fremmer teknologi- og kompetanseoverføring mellom olje og gass- og helse

19 forskere samlet foran storskjerm med smartby-presentasjon

Nettverk for smartby-forsking

Saman med dei største forskingsaktørane i regionen har UiS etablert eit nettverk som skal drive tver

Thor Ole Gulsrud på Forsker Stand-up

Norway Pumps and Pipes på Forsker Stand-up

Hva kan medisinsk forskning lære av forskning innen olje- og gassindustrien, og omvendt?