Hopp til hovedinnhold
3 artikler

Hvorfor ble medlemmer av zulufolket kristne?

Det har Hege Roaldset undersøkt i sitt doktorgradsarbeid.

Kjetil V. Thengs

Disputas: Nye språklege former spreidde seg med handelen

Kjetil V.

Ole-Jone-Eide

Disputas: Folkerettsjuristane si rolle i norsk ekspansjonspolitikk

Ole Jone Eide disputerte ved Universitetet i Stavanger 29. april 2019.