15 artikler

Personvern og informasjonssikkerhet for studenter ved UiS

Finn alt du trenger å vite om informasjonssikkerhet og personvern som student eller ekstern kontakt...

Fra 22.06.2023 innfører UiS strengere passordkrav

For at din bruker og verdiene du har tilgang til skal være motstandsdyktig mot angrep og trusler, er...

Kvinne som holder smarttelefon

Spill deg til kunnskap (og premier!) i Personvernspillet

Ved å ta i bruk personvernspillet kan du lære deg det grunnleggende om hvordan du skal behandle...

Nøkkellås i gull ligger på et hvitt tastatur. Foto.

Personvern og sikker lagring i bachelor- og masteroppgaver ved UiS

Lurer du på hvordan data og oppgaven kan lagres på en sikker måte? Er du bachelorstudent og vurderer...

Bilde av svart dress med rødt slips

Sikkerhetsmåneden oktober 2022

Oktober er kjent som nasjonal sikkerhetsmåned. En viktig del av sikkerhetsmåneden er å tilby...

Datalagring

Lagringsguide for studenter

Denne guiden forteller hvor og hvordan du kan behandle, lagre, bearbeide og dele informasjon. OBS...

Nettskjema

Selvbetjent skjemaløsning og sikker løsning for datasamling via nett for ansatte og studenter ved...

Datalagring

Lagring av gule data på privat maskin

På private maskiner kan du ikke lagre alle typer UiS-relaterte data. Du kan IKKE lagre røde data, og...

Elev som har laptop på bordet foran seg. Videosamtale med to andre elever.

Retningslinjer for bruk av Zoom til gjennomføring av lydopptak av intervjuer i studentoppgaver

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre intervju med oppmøte, vil det være mulig å benytte Zoom for å...

Klassifisering fargekoding: grønn (åpen), gul (intern), rød (fortrolig) og svart (strengt fortrolig)

Klassifiseringsguide

Oversikten nedenfor vil hjelpe deg til å si noe om hvilken klasse informasjon du jobber med og...

Bilde av en lagringsenhet til datamaskin.

Lagringsguide for ansatte

Lagringsguiden beskriver felles verktøy som er godkjent for behandling, lagring og bearbeiding av...

Tastatur og hengelås

Maler for samtykke til bilder og video

Samling av maler for samtykke.

Tastatur og hengelås

Maler for samtykke i forskning

Samling av maler og informasjon om samtykke.

Tastatur og hengelås

Maler for samtykke og taushetserklæring

Finn malene du trenger for samtykke og taushetserklæring.

Tastatur og hengelås

Sjekkliste for databehandleravtaler

Databehandleravtaler skal inngås når personopplysninger skal behandles av andre enn den...