Hopp til hovedinnhold
69 articles

Kjemi og miljø bachelor

Hvis du er interessert i hvordan stoffer henger sammen, hvilke egenskaper de har og hvordan de reage

Illustrasjon av studentprosjektet Orstad - Social City på studium for Byutvikling og urban design (2014-2015).

Byplanlegging femårig master

Er du interessert i hvordan byene våre kan bli mer bærekraftige, effektive, trygge og gode å bo i?

Student med PC og robot. Foto: Elisabeth Tønnesen

Applied Data Science master 2 år

Applied Data Science-studenter vil lære å hente ut relevant informasjon fra en sammenstilling av sto

Automatisering og elektronikkdesign bachelor

Få yrkesgrupper har i løpet av din levealder endret verden mer enn elektroingeniørene.

Byggingeniør student

Byggingeniør bachelor

Som byggingeniør er du med å utforme det meste du ser rundt deg i omgivelsene dine, fra komplekse ko

Offshore. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Master i teknologi, offshore feltutvikling

Studiet passer godt for deg som er interessert i å kombinere ulike ingeniørdisipliner som offshore f

En student studerer ved et bord, mens en annen student studerer i en av tankene i Dataverkstedet

Forkurs for ingeniører

Vil du bli ingeniør, men mangler formell kompetanse i ett eller flere fag?

Studenter ved Institutt for data- og elektroteknologi. Trym Ullestad, Marthe Dybdahl, Silje Rugsveen. Foto: Mari Løvås

Automatisering og elektronikkdesign, Y-veien

Y-veistudiet i automatisering og elektronikkdesign ved Universitetet i Stavanger bygger på relevant

Biologisk kjemi partikler

Miljøteknologi master

Masterprogrammet i miljøteknologi fokuserer på bærekraftig og fornuftig bruk av miljøet.

Vindmøller til havs. Foto: Shutterstock

Marin- og offshoreteknologi / Marine and Offshore Technology

Dette studiet gir deg en tverrfaglig kompetanse som marin- og offshorenæringen er avhengig av.

Collage av illustrasjonbilder som viser farlige situasjoner

Byplanlegging og samfunnssikkerhet – bachelor

Vil du planlegge og forme sikker byutvikling med bærekraftige løsninger?

Vindmøller til havs. Foto: Shutterstock

Marin- og undervannsteknologi master 5 år

Tar du en mastergrad i marin- og undervannsteknologi vil du få kunnskap innen et vidt spekter av fag

Byggingeniør lab

Maskiningeniør

Mekaniske komponenter finnes overalt! Se deg bare rundt i huset ditt eller i bilen din.

Student med PC og robot. Foto: Elisabeth Tønnesen

Robotteknologi og signalbehandling

Samtidig som behovet for manuell arbeidskraft gradvis forsvinner i det digitale samfunnet, øker beho

Ingeniørstudent i lab

Konstruksjoner og materialer

Masterstudiet i konstruksjoner og materialer gir deg en tverrfaglig og etterspurt kompetanse som kva

Brannmenn som slukker en brann

Samfunnssikkerhet - master

Som student på master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger får du kunnskap om hva som t

Geo- og energiressurser - bachelor

To utfordringer i samfunnet er energi og miljø.

Energi- og petroleumsteknologi - bachelor

Energisektoren er i endring.

Datateknologi – bachelor

Datateknologi handler om å bygge komplekse IT-systemer som er til nytte for mennesker og samfunnet g

Industriell økonomi. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Industriell økonomi - alle linjer

Masterstudiet i industriell økonomi gir deg en unik kombinasjon av ingeniør- og økonomiutdannelse, o

Datateknologi master 5 år

Datateknologi er studiet for deg som ønsker å designe, modellere og utvikle avanserte nettbaserte da

Kim Alstad foran pc skjerm humanoid robot koding datateknologi datavitenskap data student. Foto: Elisabeth Tønnessen

Datateknologi, pålitelige og sikre systemer MA

Datateknologi er studiet for deg som ønsker å designe, modellere og utvikle avanserte nettbaserte da

Student PC

Datateknologi, master deltid

Digital teknologi er overalt, det er elektro- og data-ingeniører som virkeliggjør informasjonssamfun

Kim Alstad foran pc skjerm humanoid robot koding datateknologi datavitenskap data student. Foto: Elisabeth Tønnessen

Datateknologi, master 2 år

Digital teknologi er overalt.

Prosessfabrikk, industriell teknologi.

Industriell teknologi og driftsledelse - master

Ønsker du å bli en ingeniør med en tverrfaglig kompetanse som er etterspurt i både offentlig og priv

Maskin, industri, verksted. Foto: Alice Nielsen

Industriell økonomi master 2 år

Masterstudiet i industriell økonomi kombinerer det beste fra to verdener.

Maskin, industri, verksted. Foto: Alice Nielsen

Maskiningeniør Y-veien

Maskiningeniør yrkesveistudiet (Y-veien) bygger på relevant yrkesfaglig utdanning med fagprøve.

Maskin, industri, verksted. Foto: Alice Nielsen

Konstruksjoner og materialer, 5-årig

Masterstudiet i konstruksjoner og materialer gir deg en tverrfaglig og etterspurt kompetanse som kva