Hopp til hovedinnhold
14 artikler

Digital sikkerhet

Arbeidsplasser, hjem, utdanninger og sosiale arenaer er i stor grad blitt avhengige av IKT-systemer...

Undervisning

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon...

Energy, energy technologies, and energy system integration E-PET515

This digital course gives you insight about energy and energy technologies, and enables you to...

energisystem. Foto: Shutterstock

Decision analysis and continuous improvement for energy professionals and contractors

This comprehensive training course examines techniques for decision analysis with emphasis on...

Industrial worker offers a wind station with solar system and sea offshore oil platform icon on a virtual panel. Modern energy production concept. Smart power plant technology. Photo: Shutterstock

Lean Six Sigma Concepts for Performance Enhancement in Energy, Construction, and Manufacturing Operations

This course focuses on lean thinking and the role of using six sigma concepts to enhance operational...

Risiko, illustrasjon. Foto: Shutterstock

Risk Based Asset Integrity Assessment and Control of Onshore and Offshore Systems

The course has the focus on delivering knowledge on risk-based asset integrity assessment and...

Vindmøller

Klimatilpasning og bærekraftig omstilling i et samfunnssikkerhetsperspektiv

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og...

Tunnel med blått lys

Tunnelsikkerhetsstudiet

Dette studiet gir deg muligheten til å bli blant de første i landet med spesialkunnskap om...

Advanced energy conversion technologies

Advanced energy conversion technologies E-PET640

This new online course provides you with deeper knowledge about the challenges of the energy...

Illustrasjon database, dataskjerm, filer som er lagret og hentes fram

Semantic technologies E-MDS100

This online course gives you an introduction to the most important semantic technologies, with the...

Data Science

Introduction to Data Science E-DAT540

This new online course enables you to become familiar with basic tools and processes used in Data...

Blått illustrasjonsbilde av en hjerne i ett hode, omgitt av tall og geometriske former og linjer.

Cyber Security E-MCS100

Cyber security is a broad term that encompasses many different threats, defenses, and responses...

python for subsurfaceapplications and management

Python for Subsurface Applications and Management - E-GEO511

This course introduce you to, and discuss basic programming in Python for conducting common...

Rosenberg_Worley

Utviklet nytt kurs for Rosenberg Worley på to måneder

Da Rosenberg Worley ikke fant passende kurs for ingeniørene sine, tok de kontakt med UiS etter- og...