Hopp til hovedinnhold
22 articles

Medvirkning i fellesskap

Barns medvirkning er sentralt i den norske barnehagen.

Blir vi kvitt mobbing og trakassering i barnehagen?

I januar 2021 ble barnehageloven endret.

Trivsel i småbarngruppen

EU-prosjektet Toddlers' Wellbeing jobbet fram en rekke praktiske hjelpemidler for barnehageansa

Gruppe med barnehagebarn sitter på golvet sammen med barnehagelærer

Tilhørighet i barnehagen

For barn og unge er det viktig å høre til, og kjenne på en tilhørighet i en gruppe av jevnaldrende d

portrett av Lars Yngve Rosell

Korleis møter dei yngste barna i barnehagen kvarandre?

Korleis møter barn mellom eitt og tre år kvarandre i barnehagen?

en kvinne og barn smiler og holder palettfargerr

Driv barnehagelærarar med undervisning?

Svært få barnehagelærarar kallar det faglege arbeidet sitt undervisning.

kvinnelig barnehagelærer omgitt av fem barn. Foto: Getty

De voksne dominerer samlingsstunden i barnehagen

Samlingsstundene og andre aktiviteter i barnehagen er oftest styrt av de voksne.

to kvinner som sitter på huk i naturen og ser på humlekasse.

Slik kan humler lære barn om berekraft

Ved barnehagelærarutdanninga på UiS skal studentane lære om korleis dei kan formidle berekraftig utv

Kvinnelig barnehagelærer hjelper en gruppe barn med å male

Hva kjennetegner gode barnehagepraksiser?

En nylig publisert kvalitativ dybdestudie innen GoBaN-prosjektet viser at den pedagogiske virksomhet

Forelesere ved barnehagelærerutdanningen ved UiS utvikler apper.

Har utviklet app om livet i fjæra

Mange av studentene på barnehagelærerstudiet synes artskunnskap er vanskelig.

Didaktisk digitalt verksted

Lærerstudenter får fri tilgang til framtidens klasserom

Lærerstudentene ved Universitetet i Stavanger får nå et fortrinn mange vil misunne dem for.

Barn i barnehage sitter ved bordet og spiser

Kjønnsrollene lever i beste velgående i norske barnehager

Barnehageansatte forventer at guttene skal være fysiske og aktive i leken, mens jentene i større gra

Kvinne og tre små barn synger og klapper i hendene, sitter på gulvet

Ansatte er redde for å synge i barnehagen

Ansatte i barnehager er ukomfortable med å synge foran andre voksne.

Barn med forstørrelsesglass ute i naturen

Om ikke læreren kjenner dyr og planter, hvem skal da fortelle barnehagebarna om naturen?

Kjenner du de norske artene albusnegl, fossekall og hestehov?

Barn klatrer i tre

Har utviklet app for barns bevegelseslek

Fysisk aktivitet og lek er en viktig del av barnehagehverdagen.

Pedagogisk kvalitet i barnehagen

FILIORUM-forskere med ny bok om pedagogisk kvalitet i barnehagen

Hva kjennetegner barnehager med god kvalitet, og hvilke typer pedagogiske virksomheter tilbys barna

Barn leker med robot

Millioner til forskning på digital kompetanseheving for barnehagelærere

Forskingsprosjektet DiCoTe, ledet av barnehageforskere fra FILIORUM og Institutt for barnehagelæreru

Liv Ingeborg Tengesdal og Caroline Eltervåg

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave gir viktig innsikt i hvordan programmering kan brukes i barnehagen

Barnehagelærerstudentene Caroline Eltervåg og Liv Ingeborg Tengesdal har lenge vært interessert i hv

Kvinnelig barnehagelærer sitter og leker med fire barn ved et lavt bord

FILIORUM-forsker med ny bok om etikk i barnehagen

Hvilke dilemmaer står barnehageansatte i som omsorgspersoner?

Eventyr i barnehagen: Modige menn i blått og søte prinsesser i rosa

Barnehagelærarar støttar tradisjonelle kjønnsroller, viser ein studie av eventyrforteljing i barneha

Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring

Forskarar ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora fekk god utteljing på Forskingsrådet si ut

Barnehagelærer og to barn holder på med et nettbrett

Barnehagebarn stortrives når de får lage digitale fortellinger

Å dele historiene med de andre barna er like gøy.