Hopp til hovedinnhold
3 articles

ED-DIS100 Digital sikkerhet

Arbeidsplasser, hjem, utdanninger og sosiale arenaer er i stor grad blitt avhengige av IKT-systemer

Framtidens yrker

Framtidens yrker

Verden er alltid i endring. Hvilke yrker blir det behov for i framtiden?

Forsk i vei, pilotprosjekt

Forsk i vei

Vi vil koble studentene med relevante informanter til forskningsoppgaven de vil skrive om temaer kny