Hopp til hovedinnhold
11 artikler
UiS, campus Ullandhaug

Ledige stillinger ved UiS

Det finnes mange spennende og attraktive stillinger ved UiS, les mer om den enkelte stilling på jobb

Kvinne bruker VR-briller. Foto: Mari Løvås

Ny ved UiS

Velkommen! Du har nå blitt en del av en samfunnsviktig organisasjon i spennende utvikling.

Læringsmiljøsenteret søker ny
senterleder

Universitetet i Stavanger har ledig åremålsstilling som senterleder ved Nasjonalt senter for lærings

ledige stillingar

Ledige stillingar ved Handelshøgskolen ved UiS

Vi søker nye kollegaer til følgjande stillingar:

Logo - Lesesenteret

Stilling ledig: Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap

Lesesenteret har ledig inntil to stillinger som førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedago

jobbsøking

Jobb ved UiS: søkeprosessen

Universitetet trenger stadig nye medarbeidere som kan bidra til å styrke vår aktivitet innenfor utda

bjergsted, musikklærer

Karriere og videreutvikling

Et av universitetets strategiske målsettinger er å være en åpen, brukerorientert og lærende organisa

Kjell Arhoms hus

UiS som arbeidsplass

Vårt samfunnsoppdrag er høyere utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og i

Lærer i samtale med elever i et klasserom. Foto: Marie von Krogh.

Vi søker veiledere til Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager og skoler som ønsker å forbedre og videreutvikle

FNs bærekraftsmål

Innovasjonsavdelingen ved UiS søker studentassistent

Studerer du multimedieproduksjon eller andre relevante studier på UiS, og kan bidra til design og pr

Vil du bli UiS-ambassadør?

UiS søker etter studenter som har lyst og anledning til å være med å rekruttere nye studenter.