Hopp til hovedinnhold
5 articles
F.v.: Gunnar Solvang, Rune Heiestad, Pernille Herje Haga, Marit Lund og Glenn Thore Helgø fra Frogn vgs.

– Viktig å etablere et godt læringsmiljø fra start

Ved Frogn vgs har de ansatte ved skolen arbeidet strukturert og systematisk for å få til en god skol

Avhandling: Relational aggression in adolescents

Tove Flack ser i sin avhandling på hvorfor noen ungdommer blir utestengt av sine medelever.

Omslag til boka Problemløsningsmodeller

Bok: Problemløsningsmodeller

Boka "Problemløsningsmodeller" handler om kollektive atferdsvansker, dvs.

Elever som mobber har dårligere forhold til lærerne

En studie viser at elever som utsetter andre for mobbing har en svakere relasjon til lærerne enn ele

Venner er viktig for de som blir mobbet

Elever som blir utsatt for mobbing opplever mindre støtte og tilsyn fra lærere enn elever som ikke b