Hopp til hovedinnhold
29 articles
Bildet viser fylte bokhyller innover et stort rom

Kunnskapssenter for utdanning

Utsnitt av armene til to menn i dress som håndhilser

Nettverk hjelper menn i akademia til lederstillinger

Forskning viser at menn i større grad enn kvinner drar nytte av nettverk på jobb for klatre til topp

Utsnitt av en kvinnehånd som har et grep rundt låret til en annen person. Utsnittet viser kun øvre del av beina til denne personen.

Mangelfull kunnskap om tiltak mot seksuell trakassering i akademia

Seksuell trakassering i høyere utdanning forblir et uløst problem på tross av flere tiår med forskni

Barnehagebarn ligger på gulvet i en ring med hodene inntil hverandre

Tiltak for å inkludere minoritetsbarn i barnehagen

En kunnskapsoversikt fra forskere ved Kunnskapssenter for utdanning har identifisert fire tiltak for

Lite barn leser i en bok

Å lære å lese og skrive er en menneskerett

I læreplanen for norsk skole slås det fast at det å kunne lese og skrive er en forutsetning for å de

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får

Den internasjonale morsmålsdagen og flerspråklighet i Norge 

Språk er kunnskap, identitet og kultur.

Kjønnsforskjeller i episodisk hukommelse

Evnen vår til å hente fram minner om hendelser som har skjedd oss (episoder), er viktig for å funger

Kjønnsforskjeller i kognitive evner

Forestillingen om at forskjeller i menns og kvinners kognitive evner beror på biologiske forskjeller

Likskapar og ulikskapar mellom kjønna

Både i forsking, populærlitteratur og kvardagstale har det vore, og er det, vanleg å lese og høyre a

Fører utdannelse til høyere intelligens?

Forskning på kognitive ferdigheter indikerer at det er en sammenheng mellom mengde utdanning og resu

Internasjonal dag mot vold, mobbing og nettmobbing blant barn og unge

Kunnskapssenter for utdanning har samlet kunnskapsoversikter som kan gi lærere og ledere i grunnoppl

gutt i forgrunn og noen andre barn i bakgrunnen. De er i en skolegård. Gutten smiler mot kamera, har sekken sin over den ene skulderen.

Anti-mobbeprogrammer kan redusere mobbing i skolen

Metaanalysen fant at slike programmer kan redusere antall barn og unge som blir mobbet eller som uts

Fungerer tiltak mot nettmobbing?

En hovedkonklusjon peker mot at antimobbe-programmer har positiv betydning.

Kunnskapsoversikter

En kunnskapsoversikt gir deg et helhetlig og systematisk overblikk over forskning innenfor et område

De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø

Forskningskartleggingen "De yngste barna i skolen: Lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø&

Elevsentrert undervisning

Tilpassa undervisningsmetodar som tar omsyn til elevane sine individuelle behov, evner og interesser

Hvordan redusere utbrenthet blant lærere?

Utbrenthet blant lærere er et problem for skolene og elevene, og ikke minst for den utbrente læreren

Traumeorienterte tilnærminger i skolen

Det er et behov for mer forskning på traumeorienterte tilnærminger i skolen.

Spelifisert læring i høgare utdanning

Teknologien i klasseromma inspirerer mange til å utforska undervising på digitale plattformar som su

Intervensjoners innvirkning på å planlegge, organisere, og utføre oppgaver

Barns evner til å planlegge, organisere og utføre oppgaver er svært viktige i skolesammenheng.

to gutter sitter mot hverandre på betonggulv og tegner med kritt.

Hvordan skape inkluderende fellesskap for barn med autisme?

I et utdanningssystem hvor et hovedmål for barnehager og skoler er å skape inkluderende fellesskap f

bildet viser klasserom med elever som jobber to og to eller i mindre grupper

Omvendt undervisning i matematikk

Det er en økende interesse for å ta i bruk omvendt undervisning («flipped classroom») som undervisni

KSU skal gi forskaropplæring om systematiske kunnskapsoversikter

Kunnskapssenter for utdanning deltar som partnar i samarbeid om barnehageforsking, der FILIORUM er e

Digitale bildebøker kan skade småbarns forståelse

En omfattende metaanalyse av tidligere forskning har funnet at barn i alderen ett til åtte år har mi

Kartlegger forskning med levende kart

KSU har samarbeidet med Forskningsrådet om å lage en oversikt over forskningspublikasjonene som er e

Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har overlevert en rapport til UHR-Lærerutdanning som inneholder

ung mann sitter ved et kjøkkenbord og skriver på en laptop han har foran seg.

Fagskoleutvikling i et digitalt landskap

Kunnskapsdepartementet henvendte seg til Kunnskapssenter for utdanning (KSU) for å få en oversikt ov