Hopp til hovedinnhold
10 articles

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS100

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring o

Granskingsmetodikk E-SAM600

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket?

Terror

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS150

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terroris

isfjell

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS155

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser.

brannmenn

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS130

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den

Risikostyring E-MRS195

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Studenter rundt et bord

Tjenesteinnovasjon og -design E-MLE100

Hvordan forbedrer man en tjeneste og hvordan utvikler man nye tjenester?

Illustrasjon_samskapingsskolen

Samskapingsskolen: Ledelse av samskapingsprosesser E-BAC002

Samskaping kan defineres som prosesser hvor to eller flere aktører etablerer et tverrfaglig og likev

Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse E-MRS200

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring me

Risikoanalyse E-MRS185

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjenno