16 artikler

Ph.d.-utdanning ved UiS

Kurs

PhD skills development courses and events

Here you will find an overview of PhD skills development courses and other events related to the PhD...

PhD courses

Kurs og seminarer - ph.d. i samfunnsvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i samfunnsvitenskap hvor du...

SQP

Supervisory Qualification Programme (SQP)

The PhD-Supervisory Qualification Programme at UiS is offered to academic employees from all...

workshop rundt bordet

Kurs og emner

Det finnes ulike typer kurs for ph.d.-kandidater ved Universitetet i Stavanger.

Midveisevaluering

Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater på ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap skal gjennomføre midtveisevaluering.

bokhyller og lys i bibliotek

Gjennomføring av ph.d.-utdanningen

Få oversikt og informasjon om de ulike fasene i ph.d.-løpet ved Universitetet i Stavanger. Dersom...

Ein gjeng kvinner står samla rundt ein utstillingsmonter på Stavanger museum

Miljøfortellingar som engasjerer

Ein internasjonal sommarskule innan miljøhumaniora har samla doktorgradsstudentar frå heile verda i...

PhD course in randomized controlled trials in the social sciences, September 2022

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences (PHD416)...

PhD course in Econometrics with Professor Magne Mogstad in August 2022

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to...

Magne Mogstad underviste i økonometri for PhD-studenter

Doktorgradsstipendiater fra hele Skandinavia var samlet i Stavanger da Magne Mogstad underviste i...

PhD course in Econometrics with Professor of Economics Magne Mogstad, University of Chicago

The University of Stavanger Business School is pleased to offer the course Econometrics PHD401 to...

PhD course: Learn to conduct randomized experiments

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences to PhD...

PhD course: Learn to conduct randomized experiments

UiS Business School offers the course Randomized controlled trials in the social sciences to PhD...

Dr. David Yeager

PhD course: Design of Effective Behavioral Interventions

The University of Stavanger Business School is happy to offer the course "Design of Effective...

Vellykka forskarkurs i metasyntese

Universitetet i Stavanger samla nyleg 39 forskarar frå Noreg, Danmark, Sverige og Finland til ei...