12 artikler
Hånd holder et lite reagensglass med rød-oransje væske i.

Laboratorier ved UiS

Laboratorier for geologi og reservoar

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet geologi og reservoar, knyttet til Det teknisk...

Vannkjemi. Foto: Shutterstock

Laboratorier for kjemi og miljø

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet kjemi og miljø, knyttet til Det teknisk...

Blastocytis sett gjennom mikroskop

Laboratorier for mikroskopi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet mikroskopi, knyttet til Det teknisk...

Dyrking av celler i cellelab ved UiS

Laboratorier for biologi og molekylærbiologi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet biologi og molekylærbiologi, knyttet til Det...

Laboratorier for bærekraftig energi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet bærekraftig energi, knyttet til Det teknisk...

Laboratorier for automatisering

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet automatisering, knyttet til Det teknisk...

Grafikk av fargerike stråler og prikker på svart bakgrunn

Laboratorier for materialvitenskap

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet materialvitenskap, knyttet til Det teknisk...

Laboratorier for datateknologi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet datateknologi, knyttet til Det teknisk...

Laboratorier for konstruksjon og byggematerialer

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet konstruksjon og byggematerialer, knyttet til Det...

Labutstyr

Laboratorier for bore- og brønnteknologi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet bore- og brønnteknologi, knyttet til Det teknisk...

Forskning

Laboratorier for design, modellering og simulering

Innenfor fagområdet design, modellering og simulering finnes det flere laboratorium med kraftfulle...