5 artikler
En lærer snakker med to elever i en skolegård på en regnværsdag.

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Tre barn i en skolegård tøyser og ler foran kamera. Foto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme...

Lærer og elev ser smilende på hverandre.

CLASS - Observasjon av kvalitet i skolen

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i skolen kan samhandle...

Jente i en rutsjebane

Aktivitetspedagogikk for Aktivitetsskolen i Oslo

Videreutdanningen er forbeholdt ledere i AKS i Oslo, og den vil finne sted i perioden 2023-2025...

Tre barn i en skolegård tøyser og ler foran kamera. Foto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge...