Hopp til hovedinnhold
25 artikler

Ph.d.-utdanning ved UiS

«One size does not fit all»: Kompetanseutvikling av lederskap i klasserommet bør differensieres

En ny studie fra Læringsmiljøsenteret viser stor variasjon i undervisningsstøtten til elever på...

Elevers tro på å mestre læringsaktiviteter i skolen er forbundet med sosiale og emosjonelle kompetanser

Spesielt interessant er det at elevenes emosjonsregulering har en klar sammenheng med mestringstro...

Avhandling: Teachers´ learning in classroom interaction

Ksenia Solheim har i sin avhandling funnet ut at lærere ønsker å lære mer om interaksjoner i...

Avhandling: Relational aggression in adolescents

Tove Flack ser i sin avhandling på hvorfor noen ungdommer blir utestengt av sine medelever...

Avhandling: Adolescent depression, school engagement and social functioning

Margit Garvik ser i sin avhandling på effekten av et gruppebasert tiltak for ungdom med mild til...

Avhandling: Pupil aggressiveness, teacher authority, and disruptive classroom behaviour

Grete Vaaland Sørensen ser i sin avhandling på aggressivitet hos elever, lærerautoritet og...

Avhandling: School non-attendance: A study of the role of school factors in school refusal

Trude Havik ser i sin doktorgradsavhandling på hvordan forhold i skolen påvirker skolevegring...

Avhandling: Building schools' capacity and readiness to implement school based interventions and the role of leadership in this

Tonje Constance Oterkiil ser i sin doktoravhandling nærmere på utvikling av skolers kapasitet og...

Avhandling: Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt

Pål Roland har i sin avhandling sett nærmere på utfordringer med implementering av...

Elsa Westergård

Avhandling: Parental disillusionment with school

I denne avhandlingen belyser Elsa Westergård i hvilken grad foreldrene opplever å være...

Hildegunn Fandrem

Avhandling: Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds

Studien til Hildegunn Fandrem består av tre artikler, og den tar sikte på å kartlegge omfang og...

Avhandling

Avhandling: The Role of Social and Emotional Competenies

Lene Vestad har i sin avhandling funnet ut at dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode...

Forside av avhandling: Instructional support in Norwegian classrooms av Maren Stang Lerang (2022)

Avhandling: Instructional support in Norwegian classrooms

Maren Stahl Lerang har i sin avhandling funnet ut at kvaliteten på undervisningsstøtte varierer...

Omlag til doktorgradsavhandlingen Stay in School av Maren Stabel Tvedt fra 2022

Avhandling: Supported to stay in school

Maren Stabel Tvedt har i sin avhandling funnet ut at elever som opplever et lite støttende...

Omslag til doktoravhandling av Ragnhild Lenes - 2021

Avhandling: Development of self-regulation and academic skills

Ragnhild Lenes har i sin avhandling funnet ut norske barns tidlige selvregulering er grunnleggende...

Avhandling: Children of divorce in daycare

Klara Øverland har i sin doktorgrad sett nærmere på barnehageansattes erfaringer med barn som...

Omslag til doktorgradsavhandlingen Early childhood executive function, literacy, and mathematics av Dieuwer ten Braak

Avhandling: Early childhood executive function, literacy, and mathematics

Dieuwer ten Braak har i sin avhandling funnet ut at det er en sterk sammenheng mellom barns evne til...

Omslag til doktorgradsavhandlingen Behavioural Phenotype of Smith-Magenis Syndrome (SMS) av Heidi E. Nag

Avhandling: Behavioural Phenotype of Smith-Magenis Syndrome (SMS)

Heidi Elisabeth Nag har i sin avhandling funnet ut at den utfordrende atferden til personer med...

Omslag til doktorgradsavhandlingen Traditional and cyber victimization av Ida Risanger Sjursø

Avhandling: Traditional and cyber victimization

Ida Risanger Sjursø har i sin avhandling funnet ut at elever som ble mobbet, ønsket en lærer som de...

Prosjektlederne i de nye Doctoral Networks-prosjektene ved UiS

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital...

Elev i et klasserom.

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering...

Elever på ungdomsskolen

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme...

Bilde av en tom korridor. Foto: GettyImages

Hvorfor tenker elever i videregående skole på å slutte?

Elever som opplever et lite støttende læringsmiljø er mer tilbøyelige til å tenke at det ikke er noe...