41 artikler
diskusjon ved pc

Endringsledelse E-MBA270

Dette er kurset for deg som er interessert i ledelse og organisasjonsendring. Undervisningen legger...

Ung yrkesfaglærer får veiledning av eldre lærer

Prosjektledelse E-MBA260

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du...

Gruppe unge voksne står rundt et bord og får veiledning av eldre voksen

Lederskap og mestring E-MBA100

Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen vedkommende...

Studenter i klasserom

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er...

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Dette kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomistyring i et...

Stavanger City Center

Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling E-MBA250

Markedet er i stadig endring, mens lærebøkene i markedsføring er skrevet for tradisjonelle bedrifter...

Bilde av tankekart og personer

Tjenesteinnovasjon og designmetodikk E-MTN102

Hvordan forbedrer eller utvikler man nye tjenester, som gir både bedre brukeropplevelser og...

Portrett av Hjelmervik som smiler.

– Viktig å få utfordret egne antakelser og holdninger

– Det å få drøfte problemstillinger med andre fagfelt, var kjempegivende. Vi blir farget av den...

Portrett av Mushrifa som smiler

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier...

Portrett av Ida Sjøthun

Utvidet perspektiv på ledelse

Endelig fikk Ida R. Sjøthun bekreftet at den iboende nysgjerrigheten og alle spørsmålene hun stiller...

Bilde av smilende Kine Buchanan i halvfigur

– EMBA gir faglig tyngde og slagkraft i næringslivet

Kine Charlotte Buchanan ønsket påfyll av kunnskap etter å ha vært i lederrollen i noen år, og valgte...

Bilde av June Kristin Lima i halvfigur

Lærte nye metoder for å utvikle ideer

Heftig, men kjekt. Det er dommen fra June Kristin Lima etter å ha fullført kurset Tjenesteinnovasjon...

Foreleser foran skjermer med tekst i klasserom.

Creative Expectations of the Future E-MTN103

What is more important than the future? Fear and hope, strategy and choice, disappointment and...

Kvinne med hestehale jobber konsentrert over skrivebord.

Forretningsdesign og utvikling E-MTN106

Nye muligheter krever ofte nye forretningsmodeller, kanskje spesielt om vi skal levere bærekraftige...

Gruppe som samarbeider over bord med fargerike hobbysaker.

Samskaping og fasilitering E-MTN104

Gode møter og prosesser fører til bedre løsninger og beslutninger. Dette er et praktisk rettet kurs...

Bilde av kvinne som studerer.

Masteroppgave – Master i transformasjon og nyskaping E-MTNMAS

Masteroppgaven vil gi deg mulighet til fordyping i et tema du er spesielt interessert i. Her kan du...

Tre barn i en skolegård tøyser og ler foran kamera. Foto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge...

Klasserom med foreleser som peker på whiteboard

Organisasjonsutvikling og transformasjon E-MTN105

Hvordan kan organisasjoner bygge opp muskler for innovasjon i usikre tider? Hvilke evner, tankesett...

Personer som diskuterer

Ledelse for endring og nyskaping E-MTN101

Tradisjonelle ledelses- og endringsfag er begrenset og begrensende, og har liten eller ingen...

Bilde av Rubia Malik

Bedriftslege med EMBA

En EMBA er nok ikke den vanligste videreutdanningen for en lege. Men da Rubia Malik skulle ta sin...

Kursdeltakere som diskuterer

Master i transformasjon og nyskaping

Vil du bidra til å gjøre en forskjell og skape mer bærekraftige løsninger for fremtiden? Med en...

Illustrasjonsbilde_bærekraftig finans

Bærekraftig finans E-MBA295

Bærekraft vil i økende grad påvirke investeringsbeslutninger. Men hva er bærekraftig finans? Dette...

Leif Helge Helgesen

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte...

Dorrit Vignes_EMBA

– En investering i egen karriere og personlig utvikling

Dorrit Vignes følte noen ganger at hun hadde tatt vann over hodet ved å starte på Executive MBA...