6 artikler
Portrett av Guro Hognestad Haaland

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om...

Kari Einarsen

Kultur for varsling

Formelle system er ikkje nok for å bekjempe uetisk åtferd i organisasjonar. I tillegg må leiarar...

Susan Peisan Chen

Disputas om kunnskapsleiing i endring

Susan Peisan Chen har forska på korleis ulike leiartypar handterer kunnskap under nedbemanning.

Heidi Skeiseid

Disputas om forbrukaråtferd

Heidi Victoria Skeiseid forsvarer 19. juni 2018 doktorgrada si i leiing ved Universitetet i...

Gennadij Zavjalov

Selvrekrutterende styrenettverk

Styrer rekrutterer fra andre styrer, og baserer seg i stor grad på personlige nettverk. Det fastslår...

Silje Haus-Reve

Disputas om mangfald av kunnskap og innovasjon

Silje Haus-Reve har forska på korleis innovative bedrifter og arbeidstakarar blir påverka av...