Hopp til hovedinnhold
5 artikler
FNs bærekraftsmål

UNESCO-professorat: Leiarskap og innovasjon

Universitetet i Stavanger ved Det samfunnsvitskaplege fakultet og NIFU (Nordisk institutt for...

Arrangementer ved Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved UiS skal være en arena for dialog og samarbeid mellom akademia, næringsliv og...

Disputas om kreativitet og nyskaping i organisasjoner

Hvordan kan styrene bidra til kreativitet og innovasjon i organisasjoner? Det er tema i Lukasz...

registerdata hhuis

Bruk av registerdata ved Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved UiS ønsker å informere potensielle deltakere i våre forskningsprosjekter om hva...

Silje Haus-Reve

Disputas om mangfald av kunnskap og innovasjon

Silje Haus-Reve har forska på korleis innovative bedrifter og arbeidstakarar blir påverka av...