18 artikler
Gangvei mot biblioteket med grønn plen og bå himmel

Biblioteket for deg som skriver ph.d.

Biblioteket har samlet tjenester og ressurser du ofte har bruk for i starten av prosjektet. Her...

Hånd som stabler små treklosser i en pyramide

Fagside for det helsevitenskaplige fakultet

Her finner du vitenskapelige og fagrelevante kilder for forskning og studier innen helsefag...

Person med PC i fanget

Fagside for teknisk-naturvitenskapelige fag

Bruk biblioteket til å finne vitenskapelige og fagrelevante kilder for studier og forskning, og få...

Fagside for Handelshøgskolen ved UiS

Her finner du ressurser som gir deg tilgang til økonomiske data, statistikk, juridiske kilder og...

Dame sitter ved rundt bord med palmeplante og studerer på  en PC

Fagside for Norsk hotellhøgskole

Her finner du ressurser som gir deg tilgang til statistikk og markedsanalyser, samt den nyeste...

Åpen bok med bilder av arkeologiske gjenstander

Spesialbiblioteket på Arkeologisk museum

Biblioteket er åpent for ansatte, studenter og alle som er interessert i våre fagfelt. Våre...

Tegning av barn som leser

Fagside for sosialfag og barnevern

Bibliotekets ressurser og kildesamling for studier og forskning innen barnevern og sosialfag.

Universitetsbiblioteket i Stavanger

Fagside for Institutt for kultur- og språkvitenskap

Her finner du informasjon og nyttige lenker til vitenskapelige og fagrelevante kilder for forskning...

PC på bord nært en kvinne som leser en bok

Fagside for medie- og samfunnsfag

Her finner du informasjon og nyttige lenker til vitenskapelige og fagrelevante kilder for forskning...

Standard Norge logo

Rabatt hos Norsk Standard

Universitetsbiblioteket har en avtale med Norsk Standard som gir studenter og ansatte 70 % rabatt...

Forstørrelsesglass biblioteksøk

Søk etter faglitteratur

På biblioteket får du tak i faglitteratur. Vi gir deg tilgang til bøker samt en rekke elektroniske...

Dataskjerm i bibliotek

Kildebruk og referering

Hvordan og hvorfor refererer jeg? Hvilken stil skal jeg velge? Hvordan skal referansen se ut i...

Kurs i EndNote ved Universitetsbibliotket

EndNote hjelper deg med referansene

Det kan ofte være utfordrende å holde orden på litteraturen du bruker til forskning og studier. Det...

LaTeX logo

LaTeX – verktøy for matematisk formler, likninger og symboler

LaTeX er et godt verktøy dersom du skal skrive en oppgave som skal inneholde matematiske formler...

Kurs i NVivo ved Universitetsbiblioteket

Om NVivo

NVivo er eit godt verktøy for deg som skal jobba med kvalitative data, til dømes intervju...

Kurs i Tableau fra Universitetsbiblioteket

Om Tableau

Tableau er en programvare som lar deg hente inn og analysere datasett, enten dine egne eller andre...

Illustrasjon Ryyan

Rayyan – verktøy for å gjennomgå referanser

Rayyan er et gratis, nettbasert verktøy som lar deg gjennomgå referansene til din litteraturstudie...

Lån av bøker på utlånsautomat

Lånereglar ved universitetsbiblioteket

På universitetsbiblioteket kan du mellom anna låna bøker, studentoppgåver, filmar, tidsskrift, notar...