Hopp til hovedinnhold
2 articles
Kjersti Berge Evensen

Disputas om mat på institusjonar

Kjersti Berge Evensen har forska på korleis helsepersonell og kjøkkenpersonell på institusjonar dele

Ingrid Laukeland Djupegot

Disputas om forbrukaråtferd knytt til mat

Korleis fungerer «nudging» som verkemiddel for å påverke åtferda til forbrukarane når det kjem til m