42 artikler
økonomi og administrasjon master

Økonomi og administrasjon - bachelor

Vil du studere i en av de viktigste regionene for verdiskaping i Norge og fag som gir deg mange

Studenter snakker sammen på campus

Service Leadership in International Business - master 2 år

Visste du at over 80 prosent av all verdiskapning i bedrifter og offentlig virksomhet er knyttet til

Illustrasjonsfoto hotelledelsestudenter i gruppearbeid

Hotelledelse - bachelor

Ønsker du en variert arbeidshverdag der du får jobbe med mennesker? Synes du ledelse høres spennende

Reiselivsledelse bachelor

Reiselivsledelse - bachelor

Ønsker du å designe bærekraftige opplevelser for framtidens gjester? Da er kanskje en bachelor i

Digital serviceledelse - bachelor

Økt digitalisering i samfunnet påvirker måten vi produserer og bruker varer og tjenester på, og

økonomi og administrasjon master

Økonomi og administrasjon - master 2 år - siviløkonom

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør

diskusjon ved pc

Endringsledelse E-MBA270

Dette er kurset for deg som er interessert i ledelse og organisasjonsendring. Undervisningen legger...

Ung yrkesfaglærer får veiledning av eldre lærer

Prosjektledelse E-MBA260

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du...

Gruppe unge voksne står rundt et bord og får veiledning av eldre voksen

Lederskap og mestring E-MBA100

Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen vedkommende...

Studenter i klasserom

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er...

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring i et strategisk...

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Dette kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomistyring i et...

Stavanger City Center

Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling E-MBA250

Markedet er i stadig endring, mens lærebøkene i markedsføring er skrevet for tradisjonelle bedrifter...

PhD courses

Kurs og seminarer - ph.d. i samfunnsvitenskap

Her finner du en samlet oversikt over planlagte kurs og emner for ph.d. i samfunnsvitenskap hvor du...

Ph.d. i samfunnsvitenskap

Ph.d.- program i samfunnsvitenskap

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger er organisert i fem forskerskoler...

Bilde av tankekart og personer

Tjenesteinnovasjon og designmetodikk E-MTN102

Hvordan forbedrer eller utvikler man nye tjenester, som gir både bedre brukeropplevelser og...

Foreleser foran skjermer med tekst i klasserom.

Creative Expectations of the Future E-MTN103

What is more important than the future? Fear and hope, strategy and choice, disappointment and...

Kvinne med hestehale jobber konsentrert over skrivebord.

Forretningsdesign og utvikling E-MTN106

Nye muligheter krever ofte nye forretningsmodeller, kanskje spesielt om vi skal levere bærekraftige...

Gruppe som samarbeider over bord med fargerike hobbysaker.

Samskaping og fasilitering E-MTN104

Gode møter og prosesser fører til bedre løsninger og beslutninger. Dette er et praktisk rettet kurs...

Bilde av kvinne som studerer.

Masteroppgave – Master i transformasjon og nyskaping E-MTNMAS

Masteroppgaven vil gi deg mulighet til fordyping i et tema du er spesielt interessert i. Her kan du...

Klasserom med foreleser som peker på whiteboard

Organisasjonsutvikling og transformasjon E-MTN105

Hvordan kan organisasjoner bygge opp muskler for innovasjon i usikre tider? Hvilke evner, tankesett...

Personer som diskuterer

Ledelse for endring og nyskaping E-MTN101

Tradisjonelle ledelses- og endringsfag er begrenset og begrensende, og har liten eller ingen...

Kursdeltakere som diskuterer

Master i transformasjon og nyskaping

Vil du bidra til å gjøre en forskjell og skape mer bærekraftige løsninger for fremtiden? Med en...

Illustrasjonsbilde_bærekraftig finans

Bærekraftig finans E-MBA295

Bærekraft vil i økende grad påvirke investeringsbeslutninger. Men hva er bærekraftig finans? Dette...