Hopp til hovedinnhold
25 articles

Hva er det som svikter når elever vurderer å slutte på skolen?

Ny studie fra Læringsmiljøsenteret ser nærmere på prosessen hos videregående-elever som tenker på å

Hvor inkluderende er egentlig innføringsklasser og lignende språktiltak for nyankomne elever?

Forskere ved Læringsmiljøsenteret har sett nærmere på språklæringstiltakene for nyankomne elever og

Seks glade barn med armene rundt hverandre. Barna har forskjellig etnisk opprinnelse.

Mangfold og inkludering i barnehage og skole

Her finner du ressurser om mangfold og inkludering i barnehage og skole.

Tilhørighet er viktigere for ungdom med innvandrerbakgrunn enn for andre

For ungdom mellom 10 og 15 år henger tilhørighet sterkt sammen med psykisk helse.

Rapport: Den ene dagen

Rapporten tar for seg aktørenes begrunnelser og opplevelser ved bruk av smågruppetiltak for elever s

Rapport: Er alle med?

En rapport om hvordan grunnskolens barnetrinn organiserer tiltak for elever som viser problematferd

Rapport: I randsonen

Rapporten tar for seg forekomst og organisering av smågruppetiltak for elever som viser problematfer

Hildegunn Fandrem

Avhandling: Psychological and sociocultural adaptation among adolescents in Norway with immigrant backgrounds

Studien til Hildegunn Fandrem består av tre artikler, og den tar sikte på å kartlegge omfang og sent

to gutter sitter mot hverandre på betonggulv og tegner med kritt.

Hvordan skape inkluderende fellesskap for barn med autisme?

I et utdanningssystem hvor et hovedmål for barnehager og skoler er å skape inkluderende fellesskap f

Disputas om elever som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon

Tirsdag 24.

Tre små barn sitter ved siden av hverandre på gulvet og ser på fotografen

Mangfold, inkludering og utdanning

Dette forskningsområdet springer ut av de utfordringer som moderniserings-, globaliseringsprosesser

Geir Skeie. Foto: Mari Hult

UNESCO Chair: Mangfald, inkludering og utdanning

Universitetet i Stavanger er tildelt eit UNESCO-professorat i mangfald, inkludering og utdanning.

Språkvansker gir ensom lek

Lek og sosialt samspill er viktig for barns utvikling.

Sosialt sårbare barn i skolen

Hvilke barn er spesielt sårbare i skolen, og hva kan skolen gjøre for å sørge for at de blir inklude

Inkludering eller marginalisering av elever

Det finnes flere typer begrunnelser for hvorfor elever tas ut av den ordinære undervisningen.

En gjeng elever står med armene rundt hverandre.

Hva er inkludering i skolen?

Å være inkludert vil si å delta i skolens læringsfellesskap sammen med alle de andre elevene.

kjønnsstudier open book

Senter for kjønnsstudier

Senter for kjønnsstudier er en enhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hva er det viktig for barnehager og skoler å vite om flyktninger?

Skolen og barnehagen spiller en avgjørende rolle i flyktningers liv.

Fem barn fra forskjellige deler av verden løper glade mot kamera.

Inkludering av barnehagebarn og skoleelever med innvandrerbakgrunn

Hvordan kan ansatte i barnehager og skoler sørge for at alle barn og unge de jobber med føler seg in

Omslaget til heftet Flyktningkompetent skole, utgitt på Pedlex i 2017

Bok: Flyktningkompetent skole

Utfordringene som flyktningbarna kommer med, er krevende, og helt nødvendig at skolene er forberedt

Omslag til doktorgradsavhandlingen Behavioural Phenotype of Smith-Magenis Syndrome (SMS) av Heidi E. Nag

Avhandling: Behavioural Phenotype of Smith-Magenis Syndrome (SMS)

Heidi Elisabeth Nag har i sin avhandling funnet ut at den utfordrende atferden til personer med Smit

Ambulerende team – utvikling av læringsmiljøet

Noen elever har problemer med å klare seg i normalskolen. Hva hvis de får hjelp der de er?

Hva må til for at smågruppebaserte tiltak skal fungere?

I utgangspunktet anbefaler vi at elevene ikke tas ut av klassen.

Alternative opplæringsarenaer eller deltakelse i klassen – hva sier loven?

Enkelte elever finner det vanskelig å følge den vanlige undervisningen i klassen.

Framside bok, Oppfølging etter mobbing

Hvordan følger man opp når mobbingen har blitt stoppet?

Et trygt skolemiljø er ingen selvfølge eller «quick fix» etter at mobbing har blitt avdekket og stan