Hopp til hovedinnhold
47 artikler
Preikestolen, Lysefjorden

Nordic Master Programme in Social Work and Welfare - NOSWEL

The University of Stavanger in Norway and Aalborg University in Denmark combine their academic

Intensivsykepleier i smittevernsutstyr Foto: Svein Lunde, SUS

Intensivsykepleie - master 2 år

Utdanning i intensivsykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte

Anestesisykepleier med pasient

Anestesisykepleie - master 2 år

Utdanning i anestesisykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte

Julekonsert med Bjergsted jazzensemble desember 2018. Foto: Kornelius Kiil Enoksen

Master i utøvende musikk

Ta et toårig masterprogram som gir fordypning i dirigering, klassisk musikk eller jazz og

Julekonsert med Bjergsted jazzensemble desember 2018. Foto: Kornelius Kiil Enoksen

Master i utøvende musikk - deltid

Ta et masterprogram på deltid over tre år, og fordyp deg i dirigering, klassisk musikk eller jazz og

Student, historiedidaktikk

Historie og historiedidaktikk - master 2 år

Historie skapes hver dag, og den skrives stadig om. Historie fenger og skremmer, samler og splitter

Illustrasjonsfoto sosialfag master

Sosialfag - master 2 år

Master i sosialfag ved Universitetet i Stavanger gir deg kompetanse til å møte de nye

Dokumentarvitenskap master

Dokumentarproduksjon - master 2 år

Masteren i dokumentarproduksjon lar deg gå i dybden på de viktige historiene. Gjennom dokumentarer

Illustrasjonsfoto ednringsledelse

Endringsledelse - master 2 år

Studiet i endringsledelse handler om hvordan vi kan forstå og påvirke endringsprosesser innenfor

Student med PC og robot. Foto: Elisabeth Tønnesen

Data Science - master 2 år

Data Science-studenter vil lære å hente ut relevant informasjon fra en sammenstilling av store

Samtale mellom personer

Rus- og psykisk helsearbeid - master 2 år

Studiet gir kunnskap om psykisk helse og rusproblematikk, og ferdigheter til å anvende denne i møte

Jordmor bruker jordmorstetoskop for å lytte til barnets hjerteslag.

Jordmorfag - master 2 år

Som jordmor har du et selvstendig ansvar for å ivareta normale forløp under svangerskap, fødsel og

sykepleier med eldre dame

Helsevitenskap - master 2 år

Helsevitenskap er et teoretisk masterstudium som tar sikte på å gi akademisk kompetanse som

Energi, miljø og samfunn, master

Energi, miljø og samfunn - master 2 år

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og den mulige overgangen til et lavutslippssamfunn trigger

Studenter snakker sammen på campus

Service Leadership in International Business - master 2 år

Vil du jobbe med ledelse og utvikling av servicebedrifter? I et internasjonalt miljø? Er du positiv

Operasjonssykepleiere

Operasjonssykepleie - master 2 år

Utdanning i operasjonssykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte

Student Abi Wild foran ambulanse

Prehospital Critical Care - master 2 år

Krav til kvalitet i prehospitale tjenester blir stadig større. Ved UiS tilbys derfor en tverrfaglig

Nervesystem

Psykologi - master 2 år, samlingsbasert

UiS' nye samlingsbaserte masterprogram i psykologi oppfyller et nasjonalt behov for mer kompetanse

To studenter jobber sammen på en pc

Digitale samfunn og sosiale transformasjoner - master 2 år

Samfunnet digitaliseres. Digitale teknologier endrer hvordan vi jobber, kommuniserer og deltar i

Emmir logo

European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR)

EMMIR is the European Master in Migration and Intercultural Relations. It is the first African

En mann studerer bergarter.

Energi, reservoar og geovitenskap – master 2 år

Vil du være med på å lede morgendagens energiskifte? Da er dette studiet for deg.

Illustrasjonsfoto barnevernsarbeid

Barnevernsarbeid - master 2 år

Masterprogrammet i barnevernsarbeid kvalifiserer deg til arbeid i kommunalt, statlig og privat

Master i forretningsjus

Mastergraden i forretningsjus åpner mange karriereveier, og du får spesialkompetanse innen

Lærer med ryggen til, gruppe elever i skolen

Utdanningsvitenskap master deltid

Utgått studieprogram. For deg som allerede er student på dette programmet: her finner du studieplan