Hopp til hovedinnhold
7 articles
Kvinne og mann står sammen foran en tavle med matematikk på.

Lektorutdanning for trinn 8–13 i realfag

Er du nysgjerrig og interessert i hvordan alt henger sammen? Liker du å formidle?

Lektorstudent i praksis

Lektorutdanning for trinn 8–13

Har du lyst til å arbeide med mennesker?

Ung kvinnelig lærer hjelper to elever i et klasserom

Grunnskolelærer for 1.–7. trinn (master)

Som lærer for trinn 1-7 møter du elever som ivrer etter å lære og som ser på læreren som litt av en

Jonas Braathen, mannlig lærerstudent er i praksis på barneskole Iglemyr

Grunnskolelærer for 5.-10. trinn (master)

Synes du det er gøy å formidle kunnskap på en best mulig måte?

Mannlig lærerstudent står ved siden av elev i klasserom

Praksisopplæring i grunnskolelærerutdanningene

Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen.

Mannlig lærerstudent står foran tavle og elever i klasserom

Praksisopplæring i lærerutdanningene

Lærerutdanningene samarbeider med rundt 70 barnehager og 95 barne-, ungdoms- og videregående skoler

Barneskoleelever jobber på bærbar PC i klasserom

Slik blir grunnskolelærerutdanningene

Til høsten vil alle som begynner på en grunnskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger være m