Hopp til hovedinnhold
32 articles
Professor Magne Sydnes og stipendiat Vebjørn Eikemo på laboratoriet

Bryter ned kjemikalier og antibiotika raskere med lys

Bakterier som er resistent mot antibiotika er beregnet å ta livet av 10 millioner mennesker innen 20

Fagside for teknisk-naturvitenskaplige fag

Bruk biblioteket til å finne litteratur og få tips til oppgaveskrivingen for deg som studerer teknis

Den første kjente fremstillingen av null - på en dørstolpe fra rundt år 683.

Historien om 0

Siden de første sivilisasjoner har mennesket hatt matematikk.

Algoritme, data. Foto: Shutterstock

Betre algoritmer med enklare metodikk

Berent Lunde har undersøkt ei svært populær maskinlæringsalgoritme i sin doktorgrad.

Christer Helleland. Foto: Kjersti Riiber

Disputas om matematiske strukturer

Christer Helleland disputerte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (UiS) 9. september 2020.

Qian Zhang

Doktorgrad om nye kinetiske hydratinhibitorer for olje- og gassindustrien

Qian Zhang har i sitt doktorgradsarbeid sett nærmere på egenskapene til ulike kinetiske hydratinhibi

Diamantlinser for røntgenoptikk

Qiuyuan Zhang har sett nærmere på en-krystalls diamantlinser, og hvorfor disse fungerer så godt i rø

Gunhild Fjeld

Hvordan utnytter kreftceller næringsstoffer i kroppen?

Gunhild Fjeld har forsvart sin doktoravhandling i kjemi og biovitenskap ved Universitetet i Stavange

Rensing av avløpsvann og produksjon av fornybar energi

Valeri Aristide Razafimanantsoa har forsvart sin doktoravhandling i kjemi og biovitenskap ved Univer

Hvordan beregne råvarepriser?

Kjartan Kloster Osmundsen har undersøkt hvordan matematisk statistikk og programmering kan gjøre det

Formler på en hvit tavle

Kompleks og harmonisk analyse

Forskingsfeltet Kompleks analyse fokuserer på studium av kalkulus som involverer komplekse tal.

Grafikk av fargerike stråler og prikker på svart bakgrunn

Materialfysikk

Forskingsaktivitetane i materialfysikk-gruppa har fokus på strukturen og dynamikken til nye material

Fotografi av stjernetåke

Matematisk fysikk

I breiaste forstand kan matematisk fysikk tolkast som bruk av strenge matematiske metodar til proble

Bilde av partikkelaksellerator i CERN-tunnelen

Teoretisk subatomær fysikk og kosmologi

Subatomær fysikk er grunnleggjande partikkelfysikk som studerer alt som er mindre enn eit atom.

Illustrasjonsfoto av en haug med terninger

Matematisk statistikk

Gruppa innanfor matematisk statistikk konsentrerer seg om følgjande forskingsfelt:

Illustrasjon av algebraisk geometri

Algebraisk geometri

Algebraisk geometri er ein del av matematikken som klassisk er vigd studiet av løysingsmengdene til

Julekalenderinnspeling

Julekalender

Her finn du mange eksperiment med Skolelaboratoriet i realfag og deira gjester.

Forsking innanfor matematikk og fysikk

UiS har seks forskargrupper på området matematikk og fysikk.

Mikroskop på laboratorium

Forsking i kjemi, miljø og biologiske vitskapar

Våre forskingsgrupper studerer menneske, dyr, planter og miljø på ein tverrfagleg måte.

Blått illustrasjonsbilde av en hjerne i ett hode, omgitt av tall og geometriske former og linjer.

Hvordan foregår tenkning, og hvordan er den knyttet til atferd?

På Kognitiv lab får realfag en naturlig møteplass med helsefag, psykologi og andre fagområder som st

Ph.d.-program i teknologi og naturvitenskap

Doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved Universitetet i Stavanger består av fem ulik

Portrettfoto av Bereke Kairanov

Disputas om riftmarginer i Barentshavet

Bereke Kairanov (33) bruker undergrunnsdata for å forstå den strukturelle oppbygginga av jordskorpa

Vi vil trenge en ny yrkesvei: «Romfartsingeniør», sier Anders Tranberg, professor i teoretisk fysikk.

Framtidens yrker: Romfartsingeniør

– Etter hvert som menneskeheten beveger seg mer bortenfor vår egen klode, vil vi trenge en ny yrkesv

Forskere på DNA-skader

Viktig funn om DNA-skader

En forskergruppe basert på UiS kaster nytt lys på hvordan enzymer i kroppen forsøker å forhindre mut

Forelesere ved barnehagelærerutdanningen ved UiS utvikler apper.

Har utviklet app om livet i fjæra

Mange av studentene på barnehagelærerstudiet synes artskunnskap er vanskelig.

Tre menn står i en korridor og smiler. From left to right: Dr. Tore Bjørn Grimstad, Unit of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, SUS Prof. Mark van der Giezen, Teknat, UiS Prof. Emiel Janssen, department of pathology (SUS)

Skal finne løsninger for pasienter med kroniske tarmsykdommer

Universitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger universitetssjukehus (SUS) har fått støtte til et nytt

Alexander Rothkopf. Foto: Jan Inge Haga

Kåret til en av årets Stavanger-ambassadører

Førsteamanuensis Alexander Rothkopf ved Institutt for matematikk og fysikk mottok pris for å ha brak

Berent Lunde i The Economist

Metoden hans ble brukt i et dystert regnestykke

Da The Economist ville regne ut hvor mange reelle dødsfall koronapandemien har medført verden over,