Hopp til hovedinnhold
11 articles
Benjamin Kamala

Overvåker fosterlyd under fødsel i Tanzania

Benjamin Kamala har forsket på ulike metoder for overvåkning av fosterlyd under fødsler i Tanzania.

Robert Moshiro

Disputas om å gjere fødslar tryggare

Robert Moshiros forsking hjelper til å gjere fødslar i fattige land tryggare.

Disputas om psykiske problem etter rusmisbruk

Melissa Weibell har i doktorgraden sin forska på førstegangspsykose og rus.

Moyo Laerdal Global Health

Overvåker fosterlyd for å redde nyfødte

Oksygenmangel under fødsel fører til nesten tre millioner dødsfall hvert år.

Geir Sunde

Disputas om avansert luftvegshandtering i helikopter

Det finst få retningslinjer for når og korleis avansert luftvegshandtering skal utførast utanfor sju

Disputas om akuttmedisin utanfor sjukehus

Korleis kan legar best mogleg hjelpa pasientar å pusta før ein når behandling på sjukehus?

sykepleier holder en medisindosett

Derfor tar ikkje psykotiske pasientar medisinane sine

Nesten halvparten av psykotiske pasientar tar ikkje medisinar slik dei er anbefalte av legen.

Forsker fant den beste metoden for gjenoppliving av nyfødte i Tanzania

Millioner av barn dør hvert år ved fødselen fordi de ikke får hjelp til å puste.

traumesideleie Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Sideleie tryggest også for de med nakkebrudd

En ny norsk metode for å frakte skadde, bevisstløse pasienter setter internasjonal standard.

traumesideleie Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Disputas om transport av bevisstlause, skadde pasientar

Per Kristian Hyldmos doktorgradsarbeid peikar på ein ny metode for transport av bevisstlause, skadde

Kristin Tønsager

Innsamling av data i prehospitale tjenester

Disputas: Hvor god er kvaliteten på dataene som legebemannet utrykningstjeneste samler inn og regist