Hopp til hovedinnhold
33 articles

Internasjonal dag mot vold, mobbing og nettmobbing blant barn og unge

Kunnskapssenter for utdanning har samlet kunnskapsoversikter som kan gi lærere og ledere i grunnoppl

Liten jente som holder hånden foran seg for å vise at man skal stoppe

Innsatsteam mot mobbing på skolenivå og kommunalt/regionalt nivå

Ved ledig kapasitet kan Læringsmiljøsenteret tilby opplæring og kompetanseheving i å etablere og kva

Tre lærere diskuterer med hverandre.

Mobbing: filmer med refleksjonsoppgaver

På denne siden har vi samlet en rekke filmer om mobbing og refleksjonoppgaver til filmene.

gutt i forgrunn og noen andre barn i bakgrunnen. De er i en skolegård. Gutten smiler mot kamera, har sekken sin over den ene skulderen.

Anti-mobbeprogrammer kan redusere mobbing i skolen

Metaanalysen fant at slike programmer kan redusere antall barn og unge som blir mobbet eller som uts

Ressursside

Les mer om anti-mobbeprogram og forskning på mobbing

Fungerer tiltak mot nettmobbing?

En hovedkonklusjon peker mot at antimobbe-programmer har positiv betydning.

Faktorer som beskytter mot mobbing og nettmobbing

Et viktig resultat av denne studien er en systematisering av beskyttende faktorer på tre nivåer: fak

Omslag til heftet Aktivitetsplikten i praksis fra Pedlex.

Hefte: Aktivitetsplikten i praksis

Aktivitetsplikten skal sikre at alle elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø, men hva in

Forside til heftet Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet

Hefte: Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet

Heftet gir anbefalinger for hvordan skoler, lærere og foreldre kan arbeide for å forebygge digital m

Forside til heftet Mobbefritt lærer

Hefte: Mobbefritt læringsmiljø

Hvordan skape et bedre skolemiljø for alle elever?

folderforside-aktivitetsplikten

Folder: Aktivitetsplikten

Læringsmiljøsenteret har laget en liten brosjyre om aktivitetsplikten i opplæringslovens kapittel 9

Forside til folderen Trygt og godt skolemiljø

Folder: Trygt og godt skolemiljø: for foreldre i skolen

Læringsmiljøsenteret har laget en liten brosjyre beregnet på foreldre.

Rapport: Oppfølging av barn og unge som har blitt utsatt for mobbing

Rapport etter fagseminar om oppfølging av dem som har blitt utsatt for mobbing.

Rapport: Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing

Rapporten har undertittel "Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak&quot

Kunnskapsoppsummering: Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak

Kunnskapsoppsummeringen belyser skadevirkninger av å ha blitt utsatt for mobbing, og tiltak som kan

Omslag til heftet Innblikk

Hefte: Innblikk - et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing

Dette heftet gir en praktisk innføring i hvordan skolen kan samle inn og analysere informasjon som e

To jenter hvisker bak ryggen til en trist jente. To gutter ser på.

Mobbing - samleside

En lærer og en elev ser i en bok sammen.

Bry deg – sammen mot mobbing

Bry deg!

Læringsmiljøprosjektet – systematisk arbeid for godt læringsmiljø i barnehage og skole

De aller fleste elevene trives på skolen og har noen å være sammen med, det viser Elevundersøkelsen.

Lærer og elev snakker sammen. Foto: Getty Images

Oppfølging etter mobbing

Det er viktig å ha god oppfølging etter at mobbing er avdekket, stoppet og saken er avsluttet.

De startet mobbeforskningen

Erling Roland og Elaine Munthe satte for alvor i gang mobbeforskningen med boka «Bullying – An Inter

Omslag til boka Stemmer i mobbesaker

Bok: Stemmer i mobbesaker

Mobbing er mer enn det som skjer mellom den som mobber og den som utsettes for mobbing.

Jente ser på mobil i et mørkt rom. Hun er alvorlig.

Hva vet vi om digital mobbing?

Mobbing kan foregå via digitale plattformer som for eksempel meldinger, spill og sosiale medier.

Gutt angriper medelev. Holder armen rundt nakken hans og skal til å slå. De står foran en rekke med garderobeskap.

Hva er mobbing?

Når vi snakker om tradisjonell mobbing mener vi gjerne fysisk mobbing, verbal mobbing eller utesteng