Hopp til hovedinnhold
27 articles
To jenter hvisker bak ryggen til en trist jente. To gutter ser på.

Mobbing - samleside

Omslag til boka Problemløsningsmodeller

Bok: Problemløsningsmodeller

Boka "Problemløsningsmodeller" handler om kollektive atferdsvansker, dvs.

Internasjonal dag mot vold, mobbing og nettmobbing blant barn og unge

Kunnskapssenter for utdanning har samlet kunnskapsoversikter som kan gi lærere og ledere i grunnoppl

gutt i forgrunn og noen andre barn i bakgrunnen. De er i en skolegård. Gutten smiler mot kamera, har sekken sin over den ene skulderen.

Anti-mobbeprogrammer kan redusere mobbing i skolen

Metaanalysen fant at slike programmer kan redusere antall barn og unge som blir mobbet eller som uts

Ressursside

Les mer om anti-mobbeprogram og forskning på mobbing

Fungerer tiltak mot nettmobbing?

En hovedkonklusjon peker mot at antimobbe-programmer har positiv betydning.

Faktorer som beskytter mot mobbing og nettmobbing

Et viktig resultat av denne studien er en systematisering av beskyttende faktorer på tre nivåer: fak

Omslag til heftet Aktivitetsplikten i praksis fra Pedlex.

Hefte: Aktivitetsplikten i praksis

Aktivitetsplikten skal sikre at alle elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø, men hva in

Forside til heftet Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet

Hefte: Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet

Heftet gir anbefalinger for hvordan skoler, lærere og foreldre kan arbeide for å forebygge digital m

Rapport: Oppfølging av barn og unge som har blitt utsatt for mobbing

Rapport etter fagseminar om oppfølging av dem som har blitt utsatt for mobbing.

Rapport: Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing

Rapporten har undertittel "Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak&quot

Kunnskapsoppsummering: Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak

Kunnskapsoppsummeringen belyser skadevirkninger av å ha blitt utsatt for mobbing, og tiltak som kan

Omslag til heftet Innblikk

Hefte: Innblikk - et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing

Dette heftet gir en praktisk innføring i hvordan skolen kan samle inn og analysere informasjon som e

En lærer og en elev ser i en bok sammen.

Bry deg – sammen mot mobbing

Bry deg!

Lærer og elev snakker sammen. Foto: Getty Images

Oppfølging etter mobbing

Det er viktig å ha god oppfølging etter at mobbing er avdekket, stoppet og saken er avsluttet.

Omslag til boka Stemmer i mobbesaker

Bok: Stemmer i mobbesaker

Mobbing er mer enn det som skjer mellom den som mobber og den som utsettes for mobbing.

Jente ser på mobil i et mørkt rom. Hun er alvorlig.

Hva vet vi om digital mobbing?

Mobbing kan foregå via digitale plattformer som for eksempel meldinger, spill og sosiale medier.

Gutt angriper medelev. Holder armen rundt nakken hans og skal til å slå. De står foran en rekke med garderobeskap.

Hva er mobbing?

Når vi snakker om tradisjonell mobbing mener vi gjerne fysisk mobbing, verbal mobbing eller utesteng

Redd jente sitter sammenkrøpet i trapp med hetta oppe.

Konsekvenser av mobbing

Mobbing kan ha alvorlige konsekvenser både for den som blir mobbet og for den som mobber.

Trist gutt hviler holdet på pulten. Foto: iStock.

Slik kan skoler avdekke mobbing

For å kunne stoppe mobbingen, er det avgjørende at skolen har oversikt over hvilke elever som blir m

Klasseromssituasjon der en elev dytter en annen. Læreren snur seg fra tavla og ser hva som skjer. Foto: iStock.

Hvordan kan skoler jobbe med å forebygge mobbing?

Et godt læringsmiljø er viktig for elevenes læring og trivsel, men det er ikke tilstrekkelig for å h

Hendene til åtte personer. Alle holder på med hver sin mobiltelefon.

Ikke ta fra dem mobilen – lær dem heller å bruke den!

Vi anbefaler at foreldre og lærere er positivt nysgjerrige til barns digitale liv, heller enn å være

Omslag til boka Mobbeloven av Erling Roland

Mobbeloven – ei bok om kapittel 9 A i opplæringslova

Erling Roland er ein av landet sine fremste ekspertar på mobbing i skulen.

Trist jente ser på mobilen. I klasserommet bak henne snakker andre ungdommer sammen mens de kaster skråblikk på henne.

Hvordan følge opp elever som har blitt utsatt for mobbing?

Stipendiat Mari M.