Hopp til hovedinnhold
27 artikler
Dirigentstudent Guri Haugli ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik

Digitale dirigentstudier - kor/korps

Ta en fleksibel, samlings- og nettbasert tilleggsutdanning for kor- og korpsdirigenter.

Dirigentstudiet ved Fakultet for utøvende kunstfag. Foto: Marius Vervik

Digitale skolekorpsstudier

Universitetet i Stavanger tilbyr Digitale skolekorpsstudier.

Bilder fra første samling med DigJazz-studenter i Bjergsted. Foto: Marie von Krogh

Digitale jazzstudier - DigJazz

DigJazz er en fleksibel og nettbasert videreutdanning i jazz og improvisasjonsmusikk.

Introduction to geographic information systems E-GEO260

This course prepares you to read, understand, interpret, and create maps and other products from map

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Illustrasjon på digitalt samfunn

Deep learning E-MDS120

Deep Learning is a subset of Machine Learning which is completely based on artificial neural network

Afbeidsrett

Arbeidsrett 1(nettbasert - 5 studiepoeng) E-BSA100

Ønsker du et ryddig forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver? Da er arbeidsrett faget for deg.

to kvinnelige lærere samtaler

Kritisk tenkning i teori og praksis

Videreutdanningstilbud for lærere. Universitetet i Stavanger tilbyr 2 moduler a 15 studiepoeng i kri

Energy, energy technologies, and energy system integration E-PET515

This digital course gives you insight about energy and energy technologies, and enables you to asses

energisystem. Foto: Shutterstock

Decision analysis and continuous improvement for energy professionals and contractors

This comprehensive training course examines techniques for decision analysis with emphasis on aligni

Industrial worker offers a wind station with solar system and sea offshore oil platform icon on a virtual panel. Modern energy production concept. Smart power plant technology. Photo: Shutterstock

Lean Six Sigma Concepts for Performance Enhancement in Energy, Construction, and Manufacturing Operations

This course focuses on lean thinking and the role of using six sigma concepts to enhance operational

Risiko, illustrasjon. Foto: Shutterstock

Risk Based Asset Integrity Assessment and Control of Onshore and Offshore Systems

The course has the focus on delivering knowledge on risk-based asset integrity assessment and contro

Advanced energy conversion technologies

Advanced energy conversion technologies E-PET640

This new online course provides you with deeper knowledge about the challenges of the energy transit

python for subsurfaceapplications and management

Python for Subsurface Applications and Management - E-GEO511

This course introduce you to, and discuss basic programming in Python for conducting common geoscien

Illustrasjon database, dataskjerm, filer som er lagret og hentes fram

Semantic technologies E-MDS100

This online course gives you an introduction to the most important semantic technologies with the ai

Data Science

Introduction to Data Science E-DAT540

This new online course enables you to become familiar with basic tools and processes used in Data Sc

Analyse av finansregnskapet (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK160

I dette kurset tar vi utgangspunkt i årsregnskapene til bedrifter og gjennomfører ulike analyser av

Kostnadsstruktur

Kostnadsstruktur, kalkulasjon og prissetting (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK170

Dette kurset er helt grunnleggende i arbeidet med økonomistyring i bedrifter.

Beslutningsproblemer

Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer (nettbasert - 5 studiepoeng)E-BØK180

Dette kurset tar for seg en rekke beslutningsproblemer som en bedrift må forholde seg til.

Analyse av finansregnskapet

Budsjettering og oppfølging (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK150

I en verden der endringene skjer fortere og fortere, stilles det krav til at bedrifter har velfunger

Ikoner for helse svever over en utstrakt hånd.

Industrial decisions and Performance management E-MTOM400

This course aims at core knowledge and understanding on dynamics, challenges, and suitable measures

Kontorlandskap

Human -Technology - Organization/Human factors E-MTOM100

Get a greater understanding of Human-Technology-Organization (HTO) interaction and Human Factor (HF)

barnehagelærer

Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to variante

Illustrasjon_grunnleggende_regnskap

Grunnleggende regnskap og årsavslutning (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK140

Dette kurset omhandler det som er helt grunnleggende for både for det eksterne regnskapet og det int