5 artikler
Lege, pasient og pårørende på sykehus

Nettverk for pårørendeforskning

Nettverk for pårørendeforskning samler fag- og forskningsmiljøer, representanter fra praksisfeltet...

Portrettbilde av kvinne med brunt hår og seriøst ansiktsuttrykk.

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en...

Kvinne med brunt hår som sitter i en bil.

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under...

Smilende kvinne med briller

Samlet pårørende i Norge digitalt

Pandemien medførte praktiske vanskeligheter med å arrangere den årlige nasjonale...

Logoen til Pårørendekonferansen 2023.

Pårørendekonferansen 2023

ons. 20.09.2023

09:00-15:00

Kjell Arholms hus
TBA