25 artikler
En gruppe mennesker samlet etter en disputas.

Design av autonome undervannsfarkoster

Yucong Ma har forsket på dynamisk analyse og design av selvgående undervannsfarkoster.

En gruppe mennesker samlet etter en disputas.

Simulering av turbulens og vindforhold for flytende havvindturbiner

Rieska Mawarni Putri har forsket på vindforholdene rundt flytende havvindturbiner. 18. oktober...

Illustrasjonsfoto av drivende isflak i Arktis.

UiS med i arktisk shippingsamarbeid

Forskerne skal finne miljøvennlige løsninger for skipsfart og transport i arktiske farvann.

En gruppe mennesker samlet etter en doktogradsdisputas.

Analyser av vindturbiner med to rotorer

Omar El Beshbichi har forsket på vindturbiner med to rotorer. Denne uken forsvarte han doktorgraden...

En mann og en kvinne under en prisutdeling.

Mottok innovasjonspris for masteroppgave om havvind

Izwan Ahmad ble tildelt fylkets innovasjonspris for masterstudenter denne uken. Ifølge juryen kan...

Fiskestim i blått hav

Økonomi for berekraftig akvakultur

Akvakultur er ein raskt veksande industri. Nå vil eit internasjonalt prosjekt frå UiS hjelpe med å...

Dynavac separator

2,8 mill. til sikrere og mer miljøvennlig offshore avfallshåndtering

UiS har fått 2,8 millioner fra Forskningsrådet til et samarbeid med næringslivet for videreutvikling...

Nytt prosjekt skal muliggjøre raskere utbygging av havvind

Forskningsrådet bevilger 28 millioner kroner til prosjektet ImpactWind Sørvest som NORCE skal lede...

En kvinne og en mann tar hverandre i hånden og smiler.

Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi...

Havbruksinstallasjon

100 millioner til mer klimavennlig havbruksnæring

En UiS-ledet satsning på bærekraftig havbruk får nær 100 millioner fra regjeringens Grønn plattform...

Person med PC i fanget

Fagside for teknisk-naturvitenskapelige fag

Bruk biblioteket til å finne vitenskapelige og fagrelevante kilder for studier og forskning, og få...

TN-forskerne som fikk EØS-prosjekter i 2020.

Disse fikk EØS-prosjekter i 2020

Hele fem prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fikk innvilget EØS-støtte i 2020.

Illustrasjonsfoto av fjord med fiskemerder

UiS leier grønt havprosjekt

Havbruksklynga Stiim Aqua Cluster har fått pengar til eit forprosjekt om grøn omstilling i...

Fiskestim i blått hav

Lanserer samarbeid om satsning på bioøkonomi

Omfattende forskning har vist at havet kan gi oss mer mat, energi og råvarer med lavt miljøavtrykk...

Filippo Malaguti. Foto: Rosenberg Worley AS

Skaper nye løsninger for havvind

Ved hjelp av matematiske modeller skal doktorgradsstudent Filippo Malaguti ved UiS bidra til testing...

offshore bridges

Disputas om strukturell styrke på bruer

Nirosha Adasooriya har disputert med ei avhandling om strukturell styrke og sprekkdanning på...

12 millioner til forskning på bærekraftig havbruk

Forskningsrådet gir Handelshøgskolen ved UiS støtte til forskning på bærekraftig havbruk. Prosjektet...

Marint redningsarbeid i kalde klima

Knut Espen Solberg har disputert for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitskaplege...

79 millioner til UiS for å løse store samfunnsutfordringer

Hele fem forskningsprosjekt fra UiS innen klima, utdanning og havbruk fikk støtte fra...

Avtale med Equinor om forskning

UiS og Equinor skal samarbeide om forskning innen beslutningsanalyse, havvind og digital boring. Det...

Tre vertikalakslede vindmøller med himmel i bakgrunnen.

OTICS – Vindkraft til havs

Etterspørselen og utviklingen av global vindkraft har økt betydelig de siste tiårene. Vindkraften...

offshore bridges

OTICS – Fjordkryssinger

Dette forskningsområdet fokuserer på vind-, bølgelast- og responsmodellering og overvåking​.

ROV

OTICS – Marin- og undergrunnsteknologi​​

Våre forskere ser nærmere på noen av utfordringene og mulighetene knyttet til marin- og...

Akvakultur, oppdrettsanlegg

OTICS – Havbruksteknologi

Vi forsker på oppdrettsanlegg til havs og metoder for å forhindre vannforurensning.