850 artikler
UiS, campus Ullandhaug

Ledige stillinger ved UiS

Det finnes mange spennende og attraktive stillinger ved UiS. Les om den enkelte stillingen på...

Utenfor Ellen og Axel Lunds hus.

Det samfunnsvitskaplege fakultet

Utdanning og forsking ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er mangfoldig, og omfattar mellom anna...

Universitetscampus med informasjonsskilt, gressplen, trær og vei. Bygning i bakgrunnen.

Ny ved UiS

Velkommen til oss! Du har nå blitt en del av en samfunnsviktig organisasjon i spennende utvikling...

Oversiktsbilde over studenter som vrimler i atriet ved kafeen i Arne Rettedals hus

Beredskapsrådet for kunnskapssektoren

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren...

Helsesykepleier med mor og barn

Avdeling for folkehelse

Avdeling for folkehelse skal bidra til kunnskap om helsefremming, førebygging av akutte og...

Portrett av mann

Trening kan forebygge demens

Kan måling av volumet i en kjevemuskel bidra til at færre blir demente? Det har Miguel Germán Borda...

Portrett av mann

Hvordan redusere bruken av tvang i psykisk helsevern

Bruken av tvang i psykisk helseverntjeneste er omdiskutert. Spesialist i psykiatri Kjetil Hustoft...

Portrett av mann

Hvordan henter bedrifter informasjon fra industrielle markeder?

Erik Mehl disputerte for ph.d.-graden i ledelse, økonomi og reiseliv ved Det samfunnsvitenskapelige...

IRN - digitalisering

Hvilken betydning har digitaliseringen for UiS-ansattes arbeidsmiljø?

UiS som organisasjon, og vi som ansatte må forholde oss til – og akseptere – stadig flere...

Tre personer foran sykler som er parkert

Sykkelservice vår og høst

UiS og HjemJobbHjem tilbyr sykkelservice til ansatte og studenter to ganger i året.

Logo HjemJobbHjem

UiS er ein HjemJobbHjem-arbeidsplass

UiS er ein HjemJobbHjem-arbeidsplass. Tilsette får gjennom denne ordninga tilgang til god...

Logo til Miljøfyrtårn med illustrasjon av et fyrtårn som lyser på et grønt tre

UiS er miljøfyrtårn

UiS legg vekt på å utvikle eiga verksemd i grønare retning gjennom systematisk miljøarbeid og å...

Hav og himmel med skyer møtes i en horisont

Bak skyene er himmelen alltid blå

Rektor Klaus Mohn sine tankar etter leiarsamling om omstilling.

Klaus Mohn, rektor UiS. Foto: Tommy Ellingsen

Rektor Klaus Mohn i media

Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger, har ei tydeleg stemme i det offentlege ordskiftet...

Kvinne holder pass og peker på den

Bekreftelse på statsborgerskap

Fra 2023 skal alle søkere laste opp gyldig pass eller nasjonalt ID-kort som viser statsborgerskapet...

To sykepleierstudenter og deres veiledere i en korridor på Jæren Ø-hjelp

Anbefaler medisinsk praksis ved Jæren Ø-hjelp

Sykepleierstudentene Rebecca Yndestad og Micheline Irakoze har vært i praksis ved Jæren Øyeblikkelig...

En gruppe mennesker

Arbeidsgruppe for grønn omstilling på UiS

UiS har en koordinator og en arbeidsgruppe som skal gi fart på den grønne omstillingen på...

UiS logo

Nasjonalt studieveilederseminar 2023

Universitetet i Stavanger inviterer til studieveilederseminar i 2023.

Anestesisykepleier med pasient

Disputaser ved UiS 2023

Her finner du en oversikt over alle disputasene som er gjennomført ved UiS i 2023.

Portrettegning av mann

Henrik Steffens og UiS

Den stavangerfødde akademikaren, naturforskaren og filosofen Henrik Steffens var ein engasjert og...

Grafikk som viser bokstaver som snurres ut av en spiral

Språkutvalet ved UiS

Språkutvalet er Universitetet i Stavanger sitt rådgivande organ i språkspørsmål. Utvalet skal sjå...

ungdomsskole klasserom

Hva skjer når elever jobber med vanskelige historiske hendelser?

Hva skjer når det undervises i et historisk tema som vekker følelser og moralsk fordømmelse og...

UiS logo blå bakgrunn hvit tekst

Overordna handlingsplanar

På denne sida finn du ei oversikt over institusjonelle handlingsplanar for UiS.

Sikkerheit og forskingsetikk

Målet om internasjonal sikkerheit står i kontrast til eit fundamentalt mål om internasjonalt...