29 artikler
Vatne barnehage.

Meld deg på: Gi 5-åringene livsmestring med SELMA

Forskningsprosjektet SELMA gir barnehagene nyttige verktøy, slik at rammeplanen blir enda lettere å...

Barn og voksne i barnehage leker med greiner.

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å...

Tre barn inne i et lekehus. Foto: Hans-Arvid Grødeland/Jærmuseet

Lar barn få utforske luktesansen sin

Luktutstillingen på Vitenfabrikken i Sandnes, som er lagt rundt eventyret om de tre små grisene, har...

Svanug Lunde, Arendalsuka

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til...

Barn som leker i en huske.

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og...

– Et godt verktøy for barnehager

Arbeidet med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø har aldri vært viktigere. Nå har ledere og...

Barnehagebarn ligger på gulvet i en ring med hodene inntil hverandre

Tiltak for å inkludere minoritetsbarn i barnehagen

En kunnskapsoversikt fra forskere ved Kunnskapssenter for utdanning har identifisert fire tiltak for...

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får...

Omsorg, lek og læring

Her finner du stoff om omsorg, lek, læring, relasjoner mm. Det meste er knyttet til barn i...

En barnehageansatt holder på å kle på et barn som ligger på ryggen foran henne. To andre barn ser på. Et barn er på vei ut av bildet. Stemningen er god.

Psykososialt barnehagemiljø inn i barnehageloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet opplever...

Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femteklasse?

Barns selvregulering i barnehagen henger sammen med akademiske ferdigheter senere i skoleløpet. – De...

Mannlig barnehagelærer sitter ved bord sammen med liten gutt

Utvikling av flerspråklige barns morsmål hjemme

Hvordan kan barnehagen støtte foreldrene?

Prestisjefylt støtte til UiS-forskar

Professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret er tildelt Jacob Foundation Fellowship for...

Kan personlige bøker være bra for barns lesing?

Selv om personlige bøker er stort i mange land, er konseptet nytt her til lands. Men kan det bidra...

Impact case: Agderprosjektet

Forskere ved UiS har utviklet og testet lekbaserte læringsaktiviteter for barn som går siste året i...

Gutt som viser fram tre fingre

Hvorfor selvregulering er så viktig for barn

Det er en sterk sammenheng mellom selvregulering og matematiske ferdigheter hos norske barn, ifølge...

to jenter spiser i barnehagen

To år gamle jenter er mer selvstendige og sosiale enn gutter

En studie fra Stavangerprosjektet viser at 2 ½ år gamle jenter mestrer de fleste hverdagsaktiviteter...

gutt i sandkassa

Språksvake toåringer faller utenfor i lek

2-åringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende...

gutt i klatrestativ

– Ser barnet tydeligere gjennom observasjon

Barnehagen skal se hele barnet – og gode kartleggingsverktøy er til hjelp når man ikke ser alt...

Dukken Henry sørger for at barnehagebarn kan redde liv

Også små barn kan lære å gi førstehjelp.

«Jeg vet» - nettressurs om vold, mobbing og overgrep

En nettressurs skal gi barn informasjon om hva det vil si å bli utsatt for vold, mobbing, seksuelt...

Gråtende barn på en voksens arm

Barn i krise

Hvordan kan ansatte i barnehage og skole hjelpe barn i krise?

Tre småbarn sitter ved siden av hverandre på gulvet.

Overganger i små barns liv

Barn skal gjennom mange overganger: fra tilværelsen hjemme med foreldrene til barnehagen, fra liten...

Lek, læring og selvregulering

Selvregulering er et viktig begrep i forbindelse med lek, læring og utvikling av sosial kompetanse.