Hopp til hovedinnhold
5 articles

SELMA - Social and Emotional Learning & Life Mastery in Early Childhood Education and Care

Barns rett til glede gjennomsyrer Rammeplan for barnehagen.

Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart?

En god kommunikasjon mellom barnehage og skole er viktig for at barn som skal begynne på skolen får

Har barns ferdigheter i barnehagen noe å si for lesing og regning i femteklasse?

Barns selvregulering i barnehagen henger sammen med akademiske ferdigheter senere i skoleløpet.

Impact case: Agderprosjektet

UiS forskere har utviklet og testet en strukturert lekbasert læreplan for barn som går det siste åre

Lek, læring og selvregulering

Selvregulering er et viktig begrep i forbindelse med lek, læring og utvikling av sosial kompetanse.