Hopp til hovedinnhold
2 articles

Kontrastfylt møte med nytt liv

Ein fødsel er ei tid for glede over det nye livet.

Frykter å ikkje klare møtet med døyande pasientar

I møtet med døyande, får helsearbeidarar ikkje høve til å rette opp feil.