Hopp til hovedinnhold
3 articles
Eldreomsorg

Profesjonelle relasjoner i helse- og velferdsyrker

Den tverrfaglige forskergruppen vil utvikle ny kunnskap for å forbedre kvaliteten på det relasjonell

Caring Futures: Utvikling av omsorgsetikk for teknologimediert omsorg

Forskingsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices (Q

kjønnsstudier open book

Senter for kjønnsstudier

Senter for kjønnsstudier er en enhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.