5 artikler
mennesker som holder henner

Livsfenomener og omsorg

Kjennskap til pasientens livserfaringer er viktig for å yte god omsorg. Ved å utforske pasientens...

BCS poster

Impact case: Brystkreftskolen

Forskere ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS har identifisert et presserende behov for å...

Eldre fikk mer matlyst når de spiste sammen med andre

Underernæring er et betydelig problem blant eldre. Å ha noen å dele måltidet med er bra for ernæring...

klem

Ferdigbehandlet for kreft – hva så?

KRONIKK: Det er på høy tid med et offentlig, nasjonalt rehabiliteringstilbud etter endt...

Portrett av Venke Ueland

Venke Ueland er professor i sykepleievitenskap

Venke Ueland er tildelt opprykk til professor i sykepleievitenskap ved Det helsevitenskapelige...