Hopp til hovedinnhold
14 articles

Derfor bør helsesykepleier holde til nær skolen

Den fysiske avstanden er avgjørende for hvor godt skolen og helsesykepleieren samarbeider.

Forside til heftet Mobbefritt lærer

Hefte: Mobbefritt læringsmiljø

Hvordan skape et bedre skolemiljø for alle elever?

Avhandling: Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt

Pål Roland har i sin avhandling sett nærmere på utfordringer med implementering av skoleutviklingspr

Omslag til heftet Veiledning som arbeidsmåte

Hefte: Veiledning som arbeidsmåte

Heftet tar for seg veiledning som arbeidsmåte for å møte utfordringer i skolen, med vekt på kollegav

Læringsmiljøprosjektet – systematisk arbeid for godt læringsmiljø i barnehage og skole

De aller fleste elevene trives på skolen og har noen å være sammen med, det viser Elevundersøkelsen.

Bokomslag til den nye boka "Ledelse i klasserommet".

Vellykket avslutningsseminar i CIESL-prosjektet

– Lærere som gruppe er generelt gode på emosjonell støtte og klasseromsorganisering, men det er stor

Elever sitter i et klasserom

Skolekultur

Skolekultur handler om samhandling, hva man snakker om og de sosiale spillereglene for hva som er ak

Lærer og elev snakker sammen.

Kompetanseutvikling: Opplæring av voksne fra et relasjonelt perspektiv

Forskning: Samhandling mellom barn og voksne kan forbedres når lærere får opplæring om utvikling av

Puslebrikker.

Samarbeid og partnerskap i skolen

Det er i skjæringspunktet mellom skolepraksisen og den vitenskapelige praksisen at det kan skapes ut

Tre voksne diskuterer

Implementering i skole- og barnehagekontekst

Implementering er den kompliserte konkretiseringsfasen når forskning, visjoner og ideer skal omsette

Kapasitetbygging på skolen

For at elevene skal kunne realisere sitt fulle potensial er det viktig at skolen kontinuerlig forbed

mann ved pc

Endringsarbeid på skolen

Hvordan kan du som skoleleder sammen med de ansatte på skolen gjøre et godt endringsarbeid på skolen

Hvordan kan ledere i skolen arbeide med organisasjonsutvikling?

Skoleomfattende utviklingsarbeid krever at alle jobber mot samme mål.

tre voksne snakker sammen

Skolen som lærende organisasjon

Kjernen i en lærende organisasjon ligger i en endring av tankesett til medlemmene i organisasjonen.